Biblioteca Digital del Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament - CD2


Biblioteca Digital del Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament - CD2

El CD2 és el Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament, creat el 2006 per donar el suport documental i la informació significativa que necessiten les institucions, Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (ONGD), el personal investigador i les persones particulars que treballen, estudien o actuen en el camp de la cooperació, per contribuir a fer que desenvolupin amb eficiència la seva tasca.

La Biblioteca Digital del CD2 és l’espai virtual on podreu trobar documents digitalitzats sobre cooperació i educació per al desenvolupament. L’objectiu és oferir el material de caire més tècnic i pràctic, com ara documents de treball, manuals, guies, informes d’organismes i ONGD, presentacions i material didàctic.

La col·lecció és consultable a través d'Internet des de qualsevol lloc del món, de manera que també és una eina útil per a cooperants, i té una interfície de consulta senzilla i intuïtiva. Amb l'ordinador el lector pot visitar la biblioteca digital amb la mateixa facilitat que visita una biblioteca real, recorrent-ne la col·lecció i els prestatges virtuals.


Contribuïu a enriquir la Biblioteca Digital del CD2
Tots els organismes i entitats i que elaborau material digital sobre cooperació i educació per al desenvolupament i voldríeu que estigués disponible a la nostra biblioteca digital, podeu enviar un correu a: cd2.info@uib.es.

Aquesta col-lecció consta de 2625 articles