Examina


Fitxa 0001 - Pintura mural - Casa del Sagristanat (Ca el Canonge Muntanyans) - Palma - XIV
Fitxa 0002 - Arc - Can Martí Feliu - Palma - XIV-XV
Fitxa 0005 - Embigat (alfarje) - Can Serra - Palma - XIV-XV
Fitxa 0008 - Embigat (alfarje) - Can Martí Feliu - Palma - XIV
Fitxa 0009 - Pintura mural - Can Martí Feliu - Palma - XIV-XV
Fitxa 0010 - Mènsula - Can Martí Feliu - Palma - XV
Fitxa 0011 - Finestral - Can Martí Feliu - Palma - XV
Fitxa 0012 - Porxo - Can Martí Feliu - Palma - XV
Fitxa 0013 - Portal - Can Martí Feliu - Palma - XV
Fitxa 0014 - Festejador - Can Martí Feliu - Palma - XIV
Fitxa 0015 - Embigat (alfarje) - Can Martí Feliu - Palma - XV
Fitxa 0016 - Pintura mural - Can Martí Feliu - Palma - XV
Fitxa 0017 - Pintura mural - Can Martí Feliu - Palma - XIV-XV
Fitxa 0020 - Arc
Fitxa 0021 - Arc - Can Martí Feliu - Palma - XV
Fitxa 0022 - Finestral - Can Martí Feliu - Palma - XIV
Fitxa 0023 - Finestral - Can Vivot - Palma - XIV-XV
Fitxa 0025 - Pintura mural
Fitxa 0026 - Finestral - Can Gradolí - Palma - XIV
Fitxa 0027 - Mènsula - Can Gradolí - Palma - XIV
Fitxa 0028 - Arc - Can Gradolí - Palma - XIV
Fitxa 0030 - Pintura mural - Can Weyler - Palma - XIV
Fitxa 0031 - Capitell - Can Weyler - Palma - XIV
Fitxa 0032 - Finestral
Fitxa 0033 - Columna
Fitxa 0034 - Pintura mural
Fitxa 0035 - Pintura mural
Fitxa 0036 - Finestral
Fitxa 0037 - Pintura mural
Fitxa 0038 - Festejador
Fitxa 0039 - Arc
Fitxa 0040 - Carreus esgrafiats - Can Gili - Sineu - XV
Fitxa 0041 - Pintura mural - Can Gili - Sineu - XIV
Fitxa 0042 - Portal - Can Gili - Sineu - XIV
Fitxa 0043 - Grafit - Can Gili - Sineu - XIV-XV
Fitxa 0044 - Pintura mural
Fitxa 0045 - Escala - Can Oleo - Palma - XV
Fitxa 0046 - Columna - Actual Col·legi d'Advocats - Palma - XV
Fitxa 0047 - Pintura mural
Fitxa 0048 - Biga
Fitxa 0049 - Pintura mural - Casa de la murada del baluard del Puig de Sant Pere - Palma - XIII-XIV
Fitxa 0050 - Porxo - Can Gradolí - - XV
Fitxa 0051 - Fornícula - Can Gili - Sineu - XIV
Fitxa 0052 - Pintura mural
Fitxa 0053 - Rajola - Can Oleo - Palma - Finals XV-principis XVI
Fitxa 0054 - Pintura mural
Fitxa 0055 - Pintura mural
Fitxa 0056 - Pintura mural
Fitxa 0057 - Arc
Fitxa 0058 - Pintura mural - Can Olesa - Palma - XIII-XIV