Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'fiol' apareix 1 time
'margarita' apareix 1 time


Entrevista a Mario Benedetti  - Fiol, Margarita ; Puertas, Antonio
Font: Caligrama 1984, vol. 1, tom 2, pp. 67-89
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.1351666 - 23 p. - Ver registro completo