Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

barberis (1) albert (1) saoner (1)


Algunos aspectos de la evolución del pensamiento y el lenguaje moral en Hume  - Saoner Barberis, Albert
Font: Caligrama 1985, vol. 2, tom 1, pp. 305-314
Matèries en català: Filosofia.
Matèries en anglès: Philosophy.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.70275 - 10 p. - Ver registro completo