Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

patricia (2) llobera (2) aina (2) trapero (2)


Aproximación a la semiótica teatral  - Trapero Llobera, Aina Patrícia
Font: Caligrama 1984, vol. 1, tom 2, pp. 127-145
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 9.459403 - 19 p. - Ver registro completo

Algunas consideraciones sobre el espacio en el montaje de Luces de bohemia del Centro Dramático Nacional, C.D.N.  - Trapero Llobera, Aina Patrícia ; Servera Baño, Josep
Font: Caligrama 1985, vol. 2, tom 1, pp. 219-260
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.094552 - 42 p. - Ver registro completo