Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'garrido' apareix 1 time
'rosa' apareix 4 vegades a 4 documents


Algunas reflexiones sobre el verso 20 del Poema del Cid ¡Dios, que buen vasallo! ¡si oviesse buen señore! - Garrido, Rosa
Font: Caligrama 1984, vol. 1, tom 1, pp. 191-199
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.8462763 - 9 p. - Ver registro completo