Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

m (6) bosch (4) juan (5) carme (5)


El món clàssic d'en Llorenç Villalonga. II citacions llatines - Bosch Juan, M. Carme
Font: Caligrama 1992, vol. 4, pp. 155-183
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.0871935 - 29 p. - Ver registro completo

Antígona Vélez o la poesía convertida en tragedia  - Bosch Juan, M. Carme
Font: Caligrama 1984, vol. 1, tom 2, pp. 91-107
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.0871935 - 17 p. - Ver registro completo

Entrevista con Pau Lluis Fornés  - Bosch Juan, M. Carme
Font: Caligrama 1987, vol. 2, tom 2, pp. 297-303
Matèries en català: Art.
Matèries en anglès: Art.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.0871935 - 7 p. - Ver registro completo

Juan Sureda Bimet: una cultura centrífuga  - Bosch Juan, M. Carme ; Cuadrado Fernández, Perfecto E.
Font: Caligrama 1987, vol. 2, tom 2, pp. 247-255
Matèries en català: Història.
Matèries en anglès: History.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.054496 - 9 p. - Ver registro completo