Caligrama - Revista insular de filología


Caligrama - Revista insular de filología

Caligrama (ISSN 0213-0971), editada per la Secció de Filologia Hispànica de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears des de l'any 1984, va ser publicada fins l'any 1993. Va ser continuada per Grama y cal : revista insular de filología. Publicà des dels inicis, estudis sobre llengua i literatura espanyola i en la que hi col·laboraren professors de la mateixa Facultat, així com professors convidats d'altres universitats espanyoles. En va ser coordinador el professor Perfecto Cuadrado.

Aquesta col-lecció consta de 125 articles