Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Análisis lingüístico de Siervo libre de amor
Autor/es Caimari Frau, Francisca
Matèries en català: Filologia i lingüística.
Matèries en anglès: Philology and linguistics.
Font:  Caligrama 1992, vol. 4, pp. 19-50
Identificador:  0213-0971
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess