Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Amor humano, amor místico: la concepción amorosa de Fernando de Herrera
Autor/es Cuevas García, Cristóbal
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Font:  Caligrama 1990, vol. 3, pp. 7-29
Identificador:  0213-0971
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess