Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Andanzas y muerte de Luís Gutiérrez, autor de la novela Cornelia Bororquia
Autor/es Dufour, Gérard
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Font:  Caligrama 1987, vol. 2, tom 2, pp. 83-96
Identificador:  0213-0971
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess