Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Algunos aspectos de la evolución del pensamiento y el lenguaje moral en Hume
Autor/es Saoner Barberis, Albert
Matèries en català: Filosofia.
Matèries en anglès: Philosophy.
Font:  Caligrama 1985, vol. 2, tom 1, pp. 305-314
Identificador:  0213-0971
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess