Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Algunas consideraciones sobre el espacio en el montaje de Luces de bohemia del Centro Dramático Nacional, C.D.N.
Autor/es Trapero Llobera, Aina Patrícia ; Servera Baño, Josep
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Font:  Caligrama 1985, vol. 2, tom 1, pp. 219-260
Identificador:  0213-0971
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess