Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Antígona Vélez o la poesía convertida en tragedia
Autor/es Bosch Juan, M. Carme
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Font:  Caligrama 1984, vol. 1, tom 2, pp. 91-107
Identificador:  0213-0971
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess