Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Algunas reflexiones sobre el verso 20 del Poema del Cid¡Dios, que buen vasallo! ¡si oviesse buen señore!
Autor/es Garrido, Rosa
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Font:  Caligrama 1984, vol. 1, tom 1, pp. 191-199
Identificador:  0213-0971
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess