Butlletí Informatiu de la Universitat de Palma de Mallorca


Butlletí Informatiu de la Universitat de Palma de Mallorca

Butlletí Informatiu de la Universitat de Palma de Mallorca

El Butlletí de la Universitat de Palma de Mallorca neix a iniciativa del vicerectorat d’Extensió Universitària dirigit per Antoni Bennássar Roig i la coordinació de Biel Mesquida, el butlletí va ser un medi d’expressió on tothom pogués tenir cabuda. Al núm 0 de l’any 1983 llegim textualment ‘La nostra època ens ha duit cap a la necessitat d'informació. A les comunitats molt actives i progressivament més complexes, com és la nostra Universitat, aquesta necessitat se fa cada vegada més gran.’ 36 anys després immersos en el món de les xarxes socials i del món encadenat aquestes paraules pareixen  sorgir d’un altre temps, però la revista és un refrit d’informacions universitàries i administratives, entrevistes, ploma convidada, colçlaboracions i ilçlustracions diverses, perfomance de poetry & sons, …

Fins el maig de 1985, el Butlletí se va dir de la Universitat de Palma de Mallorca i va ser a partir del desembre del mateix any, que canvia a Butlletí de la Universitat de les Illes Balears.

Al març de 1988 arribà al seu zènit, coincidint amb el Xè aniversari de la Universitat, ara ja Universitat de les Illes Balears… pareixia que la feina estava feta.

Aquesta col-lecció consta de 12 articles