Examina


Butlletí Informatiu de la Universitat de les Illes Balears 1985, no. 7
Universitat de Palma de Mallorca
ISSN:  Dipòsit Legal: P.M. 317/84
Matèries en català: Ensenyament -- Revistes ; Universitats -- Revistes.
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
 - 44 p. - Ver registro completo
Butlletí Informatiu de la Universitat de Palma de Mallorca 1985, no. 5
Universitat de Palma de Mallorca
ISSN:  Dipòsit Legal: P.M. 317/84
Matèries en català: Ensenyament -- Revistes ; Universitats -- Revistes.
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
 - 52 p. - Ver registro completo
Butlletí Informatiu de la Universitat de Palma de Mallorca 1985, no. 6
Universitat de Palma de Mallorca
ISSN:  Dipòsit Legal: P.M. 317/84
Matèries en català: Ensenyament -- Revistes ; Universitats -- Revistes.
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
 - 56 p. - Ver registro completo