Es Busqueret : Revista de divulgació ornitològica


Es Busqueret : Revista de divulgació ornitològica

Es Busqueret : Divulgació naturalística de les Illes Balears

L'inici de la revista Es Busqueret va ser molt modest, un petit fulletó fotocopiat fet amb dos folis doblegats, que va sorgir com a butlletí informatiu d’ornitologia, una forma de contacte entre les diferents persones interessades en l’ornitologia dins el GOB i amb la idea de que, amb el temps, se convertís en una revista de divulgació ornitològica.

Ja en el segon número se li van afegir tapes i va anar augmentant el nombre de pàgines. Amb el número 10, l’any 2004, Es Busqueret va anar per primer cop a impremta i les portades van agafar color. L’any 2008, coincidint amb el número 16, el color va entrar també a l’interior de la revista.

L’any 2010, en el seu desè aniversari, se va produir un dels canvis més radicals, passant la revista a ser més gran, amb uns continguts, maquetació i disseny mot millorat, molt més visual.

El 2012, vam deixar de rebre el finançament que ens permetia publicar en paper la revista, així que vam decidir continuar amb Es Busqueret només en format digital que ens va permetre arribar molt més lluny, a molta més gent.

Al número 44 se va donar un petit canvi a la portada que implicava un important canvi en la revista, un canvi que per altra banda ja s’estava donant de forma natural, així Es Busqueret va passar de ser una revista de divulgació ornitològica a ser una revista de divulgació naturalística de les Illes Balears.

Diferents equips han anat deixant la seva empremta, sempre millorant el que ja hi havia i tots de manera voluntària, dedicant el seu temps de forma desinteressada, tant els que han format part de l’equip editorial com tots i cada un dels col·laboradors, que han estat molts al llarg dels anys.

Aquesta col-lecció consta de 799 articles