Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'oliver' apareix 3 vegades a 3 documents
'joana' apareix 3 vegades a 3 documents


CEIP Son Ferrer. Un entorn cooperatiu d'ensenyament i aprenentatge
Pinya, Carme. ; Spano, Gabriela. ; Soleto, Mar. ; Oliver, Joana. ; Mut, Bartomeu. ; Roselló, Maria Rosa.
ISSN: ISSN: 2659-7047 ; DL: PM 599-2019
Matèries en català: Ensenyament--Innovacions -- Illes Balears -- Mallorca (Calvià) ; Pedagogia -- Revistes.
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Calvia) ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 0.9054651 - 56 p. - Ver registro completo