Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

gemma (1) coord (1) tur (2)


Bones pràctiques amb portafolis (electrònics) als centres educatius d’Eivissa
Tur, Gemma (coord). ; Piña, Joana. ; Colomar, Rosa. ; Caldentey, Margalida. ; Massanet, Victòria. ; Tur, Joaquim. ; Pitaluga, Alejandro. ; Tobaruela, Nieves. ; Cabrera, Marta.
ISSN: ISSN: 2659-7047
Matèries en català: Educació -- Innovacions tecnològiques -- Eivissa ; Ensenyament.
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Education --Technological innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 1.6433008 - 94 p. - Ver registro completo