Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

francisca (1) negre (1) bennasar (1)


Intervenció i investigació educativa i tecnològica en pedagogia hospitalària
Negre Bennasar, Francisca. ; Verger Gelabert, Sebastià.
ISSN: ISSN: 2659-7047 ; DL: PM 599-2019
Matèries en català: Pedagogia ; Hospitals -- Illes Balears -- Mallorca ; Pedagogia -- Revistes.
Matèries en anglès: Hospitals -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.817087 - 64 p. - Ver registro completo