Bones pràctiques en entorns pedagògics


Bones pràctiques en entorns pedagògics

Bones pràctiques en entorns pedagògics

Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics és un projecte col·laboratiu del departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB orientat a identificar, analitzar i difondre bones pràctiques pedagògiques (iniciatives i/o experiències educatives, polítiques, models d'actuació, programes, projectes, etc.) amb la pretensió d'ajudar a promoure canvis i millores en l'educació de les Illes Balears des de la premissa que la clau del canvi és a les nostres mans. Per això, aquesta iniciativa es duu a terme de manera col·laborativa entre els protagonistes implicats en l’experiència que s’analitza i professorat del Departament.

Amb aquesta finalitat, ens proposam:

 1. Identificar les bones pràctiques que es desenvolupen en els entorns pedagògics de les Illes Balears.
 2. Analitzar les experiències identificades.
 3. Difondre les experiències mitjançant una publicació en format de paper i electrònic a través del web.

L’anàlisi de les bones pràctiques es realitza conjuntament entre  docents protagonistes de l’experiència i  professorat del nostre departament.

L’anàlisi de de  bones pràctiques segueix l’estructura següent:

 1. Dades bàsiques del context pedagògic en el qual es duu a terme l'experiència. Respon a la qüestió següent: «en quin context sociocultural es va originar la pràctica?»
 2. Finalitat de la bona pràctica, l'origen i evolució. En aquest apartat es recull informació per respondre preguntes com ara: «quins són els objectius de la pràctica?», «quin origen té?», «quines causes i/o circumstàncies la motivaren?», «qui la va posar en marxa i qui hi està implicat?», «quines foren les dificultats inicials?»
 3. Trets fonamentals de la bona pràctica. Descripció dels trets principals de la pràctica. Es consideren, almenys, els punts següents:
  • Descripció de la pràctica: en què consisteix, la dinàmica que segueix, les característiques del grup docent que hi participa, i els canvis s’hi han hagut d’introduir per fer-la possible.
  • Referències teòriques: fonamentació teòrica de la pràctica.
  • Avaluació: evidències del seu funcionament.
 4. Conclusions generals sobre l’experiència i la seva fonamentació teòrica

En la redacció dels números de la col·lecció intervenen diferents membres del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (PAPE). La coordinació del projecte és a càrrec de les professores Carme Pinya i Maria Rosa Rosselló, que compten amb l'ajuda d’un comitè assessor.

Aquesta col-lecció consta de 9 articles