Registro completo
Títol:     CEIP Norai L’aprenentatge basat en projectes de treball a l’educació infantil i primària
Autor/es Aguiló, Laura ; Campomar, Joana Maria ; Trobat, Conxa ; Oliver, Miquel F.
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Ensenyament--Innovacions -- Illes Balears -- Mallorca (Port d'Alcúdia)
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Port d'Alcúdia) ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Font:  Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics 2022, no. 7
ISSN:  ISSN: 2659-7047
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess