Registro completo
Títol:     Intervenció i investigació educativa i tecnològica en pedagogia hospitalària
Autor/es Negre Bennasar, Francisca ; Verger Gelabert, Sebastià
Matèries en català: Pedagogia ; Hospitals -- Illes Balears -- Mallorca ; Pedagogia -- Revistes
Matèries en anglès: Hospitals -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Font:  Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics 2019, no. 3
ISSN:  ISSN: 2659-7047 ; DL: PM 599-2019
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess