Registro completo
Títol:     CEIP Son Ferrer. Un entorn cooperatiu d'ensenyament i aprenentatge
Autor/es Pinya, Carme ; Spano, Gabriela ; Soleto, Mar ; Oliver, Joana ; Mut, Bartomeu ; Roselló, Maria Rosa
Matèries en català: Ensenyament--Innovacions -- Illes Balears -- Mallorca (Calvià) ; Pedagogia -- Revistes
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Calvia) ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Font:  Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics 2019, no. 2
ISSN:  ISSN: 2659-7047 ; DL: PM 599-2019
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess