Registro completo
Títol:     CEIP Es Pont : Per què feim una hora setmanal de filosofia? Projectes de treball i filosofia 3/18
Autor/es Crespí, M. Antònia ; Seguí, Laura ; Castell, Teresa ; Pomar, Maria Bel
Matèries en català: Projecte educatiu -- Illes Balears -- Mallorca (Palma) ; Ensenyament -- Innovacions -- Illes Balears -- Mallorca (Palma) ; Pedagogia -- Revistes
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Font:  Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics 2019, no. 1
ISSN:  ISSN: 2659-7047 ; DL: PM 599-2019
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess