Examina


CEIP Es Pont : Per què feim una hora setmanal de filosofia? Projectes de treball i filosofia 3/18
Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics 2019, no. 1
Crespí, M. Antònia. ; Seguí, Laura. ; Castell, Teresa. ; Pomar, Maria Bel.
ISSN: ISSN: 2659-7047 ; DL: PM 599-2019
Matèries en català: Projecte educatiu -- Illes Balears -- Mallorca (Palma) ; Ensenyament -- Innovacions -- Illes Balears -- Mallorca (Palma) ; Pedagogia -- Revistes.
Matèries en castellà: Pedagogía ; Proyecto educativo de centro -- Baleares (Comunidad Autónoma)-- Mallorca.
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
 - 44 p. - Ver registro completo
CEIPIESO Pintor Joan Miró : Els grups interactius: més que una manera d'organitzar l'aula
Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics 2019, no. 4
Equip docent del CEIPIESO Pintor Joan Miró. ; de la Iglesia Mayol, Begoña.
ISSN: ISSN: 2659-7047 ; DL: PM 599-2019
Matèries en català: Educación -- Illes Balears -- Revistes ; Projecte educatiu -- Illes Balears -- Mallorca (Palma) ; Pedagogia -- Revistes.
Matèries en castellà: Pedagogía -- Publicaciones periódicas ; Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Proyecto educativo de centro -- Baleares (Comunidad Autónoma)-- Mallorca.
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
 - 40 p. - Ver registro completo
CEIP Son Ferrer. Un entorn cooperatiu d'ensenyament i aprenentatge
Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics 2019, no. 2
Pinya, Carme. ; Spano, Gabriela. ; Soleto, Mar. ; Oliver, Joana. ; Mut, Bartomeu. ; Roselló, Maria Rosa.
ISSN: ISSN: 2659-7047 ; DL: PM 599-2019
Matèries en català: Ensenyament--Innovacions -- Illes Balears -- Mallorca (Calvià) ; Pedagogia -- Revistes.
Matèries en castellà: Innovaciones educativas -- Baleares (Comunidad Autónoma)-- Mallorca.
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Calvia) ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
 - 56 p. - Ver registro completo
Intervenció i investigació educativa i tecnològica en pedagogia hospitalària
Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics 2019, no. 3
Negre Bennasar, Francisca. ; Verger Gelabert, Sebastià.
ISSN: ISSN: 2659-7047 ; DL: PM 599-2019
Matèries en català: Pedagogia ; Hospitals -- Illes Balears -- Mallorca ; Pedagogia -- Revistes.
Matèries en castellà: Pedagogía ; Hospitals -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Mallorca.
Matèries en anglès: Hospitals -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
 - 64 p. - Ver registro completo