Examina


CEIP Verge de Lluc : Els espais d'Aprenentatge. Una finestra oberta al benestar.
Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics 2024, no. 9
Reus Costa, Rita Laura. ; Mas Mir, Indiana. ; Caraballo Miralles, Silvia. ; Bauzà Collado, Nuria. ; Mójer Gehring, Inés. ; García Alpuente, Neus. ; Salvà Jordà, Aina. ; Riera Jaume, Maria A.. ; Oliver Barceló, Mar. ; Ferrer Ribot, Maria.
Matèries en català: Ensenyament--Innovacions -- Illes Balears -- Mallorca ; Infants immigrants ; Projecte educatiu -- Illes Balears -- Mallorca (Palma).
Matèries en castellà: Innovaciones educativas -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Mallorca ; Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Publicaciones periódicas ; Proyecto educativo de centro -- Baleares (Comunidad Autónoma)-- Mallorca.
Matèries en anglès: Immigrant children ; Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
 - 52 p. - Ver registro completo