Examina


CEIP Norai L’aprenentatge basat en projectes de treball a l’educació infantil i primària
Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics 2022, no. 7
Aguiló, Laura. ; Campomar, Joana Maria. ; Trobat, Conxa. ; Oliver, Miquel F..
ISSN: ISSN: 2659-7047
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Ensenyament--Innovacions -- Illes Balears -- Mallorca (Port d'Alcúdia).
Matèries en castellà: Innovaciones educativas -- Baleares (Comunidad Autónoma)-- Mallorca ; Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Publicaciones periódicas.
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Port d'Alcúdia) ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
 - 58 p. - Ver registro completo