Examina


Bones pràctiques amb portafolis (electrònics) als centres educatius d’Eivissa
Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics 2020, no. 5
Tur, Gemma (coord). ; Piña, Joana. ; Colomar, Rosa. ; Caldentey, Margalida. ; Massanet, Victòria. ; Tur, Joaquim. ; Pitaluga, Alejandro. ; Tobaruela, Nieves. ; Cabrera, Marta.
ISSN: ISSN: 2659-7047
Matèries en català: Educació -- Innovacions tecnològiques -- Eivissa ; Ensenyament.
Matèries en castellà: Educación -- Innovaciones tecnológicas -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Ibiza ; Enseñanza.
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Education --Technological innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
 - 94 p. - Ver registro completo
L’aposta per un canvi global al CEIP Puig de na Fàtima: Crear un somni amb el cap, el cor i les mans
Bones Pràctiques en Entorns Pedagògics 2020, no. 6
Muntaner, Joan Jordi. ; Ferrà, Joan. ; Egea, Marta. ; Zanoguera, Margalida. ; Valenzuela, Silvia. ; Xaudeira, Enrique.
ISSN: ISSN: 2659-7047
Matèries en català: Ensenyament--Innovacions -- Illes Balears -- Mallorca (Puigpunyent) ; Educació -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en castellà: Innovaciones educativas -- Baleares (Comunidad Autónoma)-- Mallorca ; Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Publicaciones periódicas.
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Puigpunyent) ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
 - 40 p. - Ver registro completo