Bona Pau : Hoja parroquial de Montuïri


Bona Pau : Hoja parroquial de Montuïri

Bona Pau : Hoja parroquial de Montuïri

Bona Pau: Hoja parroquial de Montuïri és una publicació mensual publicada a Montuïri. La provinença del nom ve de la Mare de Déu de la Bona Pau, venerada a l'oratori situat al cim del puig de Sant Miquel de l'abans esmentat municipi.

El primer número de la revista va sortir el 27 de gener de 1952, per iniciativa del rector Bernat Martorell Nicolau, inicialment va sortir com a full parroquial que recollia informació litúrgica i eclesiàstica de la vila de Montuïri. En sortiren tres números vers el març de l'any 1952 i es deixà de publicar fins al juny de 1953, en què Martorell aconseguí un grup de col·laboradors que l'ajudessin a donar contingut a la revista. Hi col·laboraren Gabriel Ferrer, Miquel Martorell, Gabriel Rossinyol, Bartomeu Verger i hi destacà la participació Pere Capellà que, fins a la seva mort el desembre de 1954, aportant, una glossa, en llengua catalana en què explicava l'actualitat del municipi.

La revista inicialment, es publicà íntegrament en castellà, tret de les abans esmentades glosses de Pere Capellà, i no serà fins al 1972 amb l'entrada com a col·laborador de Joan Miralles i Montserrat que s'inclourien textos en català.

A partir de 1981, comença una nova època de la Bona Pau, publicada íntegrament en català, compta amb Onofre Arbona com a director, Joan Miralles i Gabriel Gomila com a redactors, i s'incorporaren nous col·laboradors com Guillem Mas, Catalina Sastre i Joana Mas. I el gener de 1982 desapareix el subtítol de la capçalera "Full parroquial de Montuïri"

Aquesta col-lecció consta de 633 articles