Examina


Aguiló Adrover, Cosme [4]
Aguiló Ribas, Josep Antoni [2]
Albero, Daniel [1]
Albero Maestre, Miquel [1]
Albero Santacreu, Daniel [1]
Albertí Cabot, Margalida [1]
Alcover González, Rafael [1]
Alcover, Josep Antoni [1]
Alegret, Joan [2]
Alemany Mir, Maria de Lluc [2]
Alfaro Zaforteza, Carlos [1]
Alomar Canyelles, Antoni Ignasi [6]
Alomar Esteve, Carmen [1]
Alomar Esteve, Gabriel [9]
Alomar Esteve, Maria del Rosario [1]
Alomar i Canyelles, Antoni I. [1]
Alomar i Serra, Gabriel [1]
Alomar Serra, Gabriel [2]
Alou Forner, Gabriel [2]
Alvárez, Aureli [1]
Amengual Batle, Josep [3]
Amengual, Francisco TOR [1]
Anglada Fontestad, Montserrat [1]
Aramburu-Zabala Higuera, Francisco Javier. [2]
Asociación Rehabilitación calle Pau, Zagranada y Bordoy [1]
Barceló Adrover, Josep [7]
Barceló, Carmen [1]
Barceló Crespí, Maria [31]
Barceló i Ramis, Guillem [1]
Barceló Perello, Miquel [5]
Barceló Perelló, Miquel [1]
Barrio Moya, José Luis [11]
Bassegoda Nonell, Juan [1]
Batllori, Miquel [1]
Bauçà de Mirabò Gralla, Concepció [2]
Úbeda i Gramage, Teodor [1]
Bejarano Galdino, Emilio [5]
Beltran Serrano, Francesc [1]
Bergas Pastor, Xisco [1]
Bernat i Roca, Margalida [10]
Bernat Roca, Margalida [13]
Bestard Cladera, Bartomeu [2]
Bestard Comas, Joan [1]
Bestard Mas, Andreu [8]
Bibiloni Amengual, Andreu [2]
Bibiloni Trobat, Gabriel [1]
Boada Salom, Jaume [1]
Bonet Barceló, Maria [1]
Bonner, Anthony [1]
Bordoy Bordoy, Maria José [1]
Borràs Seguí, Antoni [1]
Bosch, Maria del Carme [4]
Bover Arbós, Pere [1]
Bover Pujol, Jaume [10]
Buades i Juan, Josep Maria [2]
Bujosa Homar, Francesc [1]
Cabañate Vecina, José A. [1]
Cabana Verdes, Lourdes Mazaira [1]
Cabello Pérez, Felicitas [2]
Cañellas Serrano, Nicolau S. [1]
Caimari Calafat, Bartomeu [1]
Calafat Rivas, Antònia M. [1]
Calderón, Maria [1]
Calvo, Manuel [1]
Calvo Trias, Manuel A. [2]
Campbell, Ramón [1]
Cantarellas Camps, Catalina [5]
Capellà Galmés, Miquel Àngel [4]
Capellà Simó, Pere [1]
Capó Juan, Josep [8]
Carbonell Buades, Marià [5]
Carbonell i Buades, Marià [1]
Carbonero Gamundí, Maria Antònia [1]
Cardona López, Francisca [1]
Carmona Moreno, Félix [2]
Carreras Escalas, Joan [5]
Carreras, Joan [1]
Carreras Pons, Joan [1]
Grup de Treball de Memòria del Carrer [1]
Carrero Santamaría, Eduardo [1]
Carrió Trujillano, Bartomeu [1]
Casanova Todolí, Ubaldo De [1]
Casasnovas Camps, Miquel Àngel [3]
Cassanyes Roig, Albert [6]
Cateura Bennasser, Pablo [4]
Cateura Bennàsser, Pablo [1]
Cau, Miguel Ángel [1]
Celià Sastre, Bartomeu [1]
Cerdà Garriga, Magdalena [2]
Cerdà Garriga, Maria Magdalena [1]
Cifre, Bernat [1]
Cirera, Jaume [3]
Clop i Molins, Ramon [1]
Coca Payeras, Miquel [1]
Codina Bonet, Ramon [4]
Coll Coll, Ana María [1]
Coll Conesa, Jaume [3]
Coll Font, Carme [1]
Coll Font, M. Carme [1]
Colls i Puig, Dalí [1]
Coll Tomàs, Baltasar [1]
Colom Arenas, Carme [2]
Colomar Marí, Anna [2]
Colom, Guillem [1]
Colom, Miquel Fra [1]
Company Mates, Arnau [1]
Contreras Mas, Antoni [9]
Cortés Verdaguer, José María Jesús [1]
Costa Ribas, Benjamín [1]
Covas Tomas, Joan [3]
Coves Tomas, Joan [1]
Crespí Bestard, Damià [1]
Cruz Pérez, Esther [2]
Díaz Villalonga, Ramon [1]
Della Marmora, Alberto [1]
Demerson, Paula [1]
De Mulder, Guy [1]
de Quiroga Conrado, Magdalena [1]
De Quiroga Conrado, Soledad [1]
Díes Monge, Francisco [1]
Dexeus, Mercè [1]
Deyà Bauzà, Miguel José [1]
Deyà Bauzà, Miquel Josep [1]
Deyà Miró, Jaume [1]
Domènech, Anna [1]
Duran, Eulalia [1]
Duran i Duelt, Daniel [1]
Duran Pastor, Miquel [4]
Durliat, Marcel [1]
Enseñat de Villalonga, Alfonso [2]
Enseñat Enseñat, Catalina [1]
Ensenyat Pujol, Gabriel [7]
Escalas Sucari, Sebastián [1]
Estarellas, Maria Estarellas [1]
Estarellas Ordinas, Maria [1]
Estelrich Costa, Josep [6]
Fabre de Morlhon, Jacques [1]
Fábregues Pomer, Magdalena [1]
Fernández, Jorge H. [1]
Ferrer Flórez, Miguel [18]
Ferrer Flórez, Miguel, 1922-2009 [1]
Ferrer Rotger, Antoni [1]
Ferrà Hamelynck, Marina [1]
Ferriol, Antònia [1]
Ferrà Martorell, Miquel [3]
Fiol Pons, Guillem [1]
Fiol Tornila, Pere [1]
Font, Alexandre [2]
Fontanals, Reis [2]
Font Jaume, Alexandre [8]
Font Obrador, Bartomeu [2]
Forteza Oliver, Miquela [6]
Forteza, Vicenç [1]
Fortuny, Tomàs [1]
Fuentes Estañol, Maria José [1]
Fullana Llompart, Miquel [1]
Fullana Puigserver, Pere [5]
Galera i Monegal, Montserrat [1]
Galmés i Riera, Gabriel [1]
Gambús Saiz, Mercè [2]
Gambús Sáiz, Mercè [3]
Gamundí Serra, Càndida [1]
Garau Alemany, Lúcia [1]
Garau Amengual, Jaume [1]
Garau Llompart, Isabel [4]
García Boned, Germà [1]
García Pérez, Francisco José [1]
García Riaza, Enrique [3]
García Rosselló, Jaume [2]
Garcías Estelrich, Domingo [4]
Garcia de la Concha Delgado, Federico [1]
Garcia, Emili [1]
Garcia Iniesta, Neus [1]
Garcia Marín, Jesús [1]
Garí Pallicer, Miguel Gabriel [3]
Garrido Alvárez, Leandro [1]
Gelabert Batllori, Lara [1]
Gili Ferrer, Antoni [6]
Gimeno Pascual, Ana [1]
Gimeno Pascual, Anna M. [1]
Ginard Fullana, Guillem [1]
Ginés, Angel [1]
Gloaguen, Emmanuelle [1]
Gómez Muntané, María del Carmen [1]
González Bordas, Hernán [1]
González Gozalo, Elvira [10]
Graña, Isabel [1]
Granados, Oriol [1]
Gual de Torrella, Àngel Jaudenes [1]
Gual de Torrella, Mariano [2]
Gual de Torrella Massanet, Maria [1]
Gual de Torrella Truyols, Xim [1]
Gual de Torrella Villalonga, Marià [1]
Guasp Gelabert, Bartolomé [6]
Guasp Pérez, Jaume [5]
Guerrero Ayuso, Víctor Manuel [8]
Gutiérez Garcia-Moreno, Anna [1]
Hauf i Valls, Albert G. [1]
Hernández-Gasch, Jordi [1]
Hernández Mora, Elena [1]
Hillgarth, J. N. [1]
Inglada Grau, Helena [1]
Isbert, Francesc [1]
Jaume Campaner, Miquel [1]
Javaloyas Molina, David [1]
J.Ll.B. [1]
Jobani Fernández, Marc [1]
Jofre Serra, Catalina Agnès [1]
Juan, Gustau [1]
Juan Rafael, M.SS.CC. [2]
Juan Tous, Jerónimo [4]
Juan Vicens, Antònia [4]
Juan Vidal, Josep [2]
Lalinde Abadía, Jesús [1]
Lara, Carmen [1]
Le-Senne, Aina [4]
Lezcano Pastor, Alícia [1]
Llabrés, Juan [1]
Llabrés Ripoll, Maria Rosa [3]
Llabrés Ripoll, Mª Rosa [1]
Lladó i Rotger, Francesc [1]
Lladó Pol, Francisca [1]
Lladó y Ferragut, Jaime [1]
Llinàs, Maria [1]
Llinàs Riera, Maria [1]
Llinás Socías, Guillermo [2]
Llobera, Martí [1]
Llompart, Gabriel [25]
Llompart Moragues, Gabriel [3]
Llorens López, Joan-Ferran [1]
Llull Estarellas, Bartomeu [2]
López Bonet, José Francisco [2]
López Bonet, Josep F. [1]
López Mullor, Albert [1]
López Nadal, Gonçal Artur [3]
Societat Arqueològica Lul·liana [650]
Manera Erbina, Carles [4]
Manera, Esperanza [2]
March Bisbal, Jaume [1]
March Noguera, Joan [1]
Margais i Basi, Xavier [1]
Marimon Riutort, Antoni [2]
Marin Gelabert, Miquel À. [1]
Marquès Moll, Josep [2]
Marquès Sintes, Miquel À. [1]
Martí Cañellas, Bernat [4]
Martínez, Antoni [1]
Martínez Oliver, Bartomeu [3]
Martorell Miralles, Antoni [1]
Martí, Ramon [1]
Mas Adrover, Joan [5]
Mascaró Pasarius, Josep [1]
Mas Forners, Antoni [5]
Mas i Forners, Antoni [1]
Mas Latrie, Louis de, comte [1]
Massot i Muntaner, Josep [2]
Massot Ramis d'Ayreflor, María José [1]
Massot Ramis de Ayreflor, María José [1]
Mas Vives, Joan [8]
Matas Pastor, Joan Josep [5]
Melià, Josep [1]
Merino, Josep [1]
Merino Sebastián, Josep [1]
Merita de Luján, José [1]
Mir, Gregori [1]
Molina Bergas, Francisco [1]
Moll Blanes, Isabel [2]
Moll i Blanes, Isabel [1]
Monjo Mascaró, Joan-Lluís [1]
Montaner Alonso, P. de [1]
Montaner Alonso, Pedro de [4]
Montaner, Pere de [1]
Moranta Jaume, Luis [1]
Morata Socías, Josep [2]
Morey i Andreu, Miquel [1]
Morey Tous, Antònia [4]
Moyà, Gabriel [1]
Mozo i González, Mercedes [1]
Mulet Gutierrez, Maria Josep [1]
Mulet, Mireia [1]
Munar, Gaspar, M.SS.CC. [1]
Muntaner Sans, Natividad [1]
Murillo Orfila, Jaume [3]
Murillo Rademacher, César [1]
Mut Calafell, Antoni [3]
Mut i Ruiz, J. Enrique [1]
Nadal Cañellas, Juan [4]
Noguerol Mulet, Josep [1]
Obrador, Joan, M.SS.CC. [1]
Obrador Socies, Josep [1]
Oleza, José de [1]
Oliver Moragues, Manuel [1]
Oliver Sunyer, Guillem [1]
Ordines Joan, Joana Aina [1]
Orfila Pons, Margarita [1]
Ortega Villaoslada, Antonio [1]
Ortega Villoslada, Antonio [1]
Ortiz Moreno, Cristina [1]
Palou i Sampol, Joana Maria [3]
Pardo Falcon, José M. [1]
Parets i Serra, Joan [5]
Pascual, Aina [2]
Pascual Ramos, Eduardo [7]
Pascual Sastre, Isabel Maria [1]
Perea, Maria Pilar [1]
Perelló Mateo, Laura [1]
Peyron, Jacques [1]
Piña Homs, Roman [1]
Pirenne, Jacqueline [1]
Planas, Rosa [1]
Planas Rosselló, Antoni [17]
Planas Rosselló, Antonio [2]
Plantalamor Massanet, Lluís [8]
Poli, Mario Aurelio [1]
Pons Bonet, Miquel [1]
Pons Cortès, Antoni [1]
Pons Homar, Gabriel [5]
Pons i Pons, Damià [1]
Pons, Joaquim [1]
Pons, Miquel [1]
Pons, Octavi [1]
Pons Pons, Jerònia [1]
Porcel Gomila, Gabriel [3]
Pou Amengual, Miquel [6]
Prats Picó, Noemi [1]
Pérez i Pastor, Plàcid [1]
Pérez Martínez, Lorenzo [3]
Pérez Pastor, Plàcid [7]
Pérez-Villegas Ordovás, Pablo [1]
Prieta Cerdà, José Luis de la [1]
Pujol, Margalida [1]
Quintana Petrus, Josep Maria. [1]
Quiroga Conrado, Magdalena [1]
Q.Z., J. [1]
Juan Rafael [1]
Ramis Barceló, Rafael [3]
Ramis Bernad, Damià [3]
Ramis Puig-gros, Andreu [4]
Ramon, Guillem [1]
Ramon Lidón, Mateu [1]
Reig Morro, Antònia [1]
Reynés Femenia, Maria Antonia [1]
Reynés Trias, Antoni [2]
Riera Ferrer, Juan José [2]
Riera Frau, M. Magdalena [10]
Riera i Montserrat, Francesc [1]
Riera i Sans, Jaume [1]
Riera, Magdalena [1]
Riera, Mateu [1]
Riera Monserrat, Francesc [11]
Riera Rullan, Mateu [9]
Riera Vayreda, Francesc [4]
Rita Larrucea, Cristina [1]
Riu, Manuel [1]
Riutort Mir, Salvadora [1]
Rivas Antequera, María José [1]
Rivas Huesa, Luis [1]
Roca, Catalina [1]
Roca, Joana [1]
Rodà, Isabel [1]
Roman Quetgles, Júlia [4]
Rosselló Bordoy, Guillem [31]
Rosselló Bover, Pere [6]
Rosselló i Verger, Vicenç M. [1]
Rosselló Lliteras, Joan [17]
Rosselló, Mª Concepción [1]
Rosselló Pons, Magdalena [1]
Rosselló Pons, Margalida [1]
Rosselló, Ramon [1]
Rosselló Vaquer, Ramon [11]
Roura i Aulinas, Lluís [1]
Rubiera de Epalza, Mª. Jesús [1]
Rubí Sastre, Maria Magdalena [1]
Rubí Sastre, M. Magdalena [1]
Ruiz Cecilia, José Ildefonso [1]
Sabater Rebassa, Sebastiana M. [3]
Sabater, Tina [1]
Sacares Taberner, Miquela [1]
Salas Vives, Pere [2]
Salvá, Jaime [7]
Salvà, Jaime [2]
Salvà Matas, Catalina [1]
Salvà Simonet, Bartomeu [2]
Sampietro Solanes, Maria J. [1]
Sancho, José Luis [1]
Sanders, Edwards A.C. [1]
Sanllorente, Francisco [1]
Santamaría, Álvaro [5]
Santamaría Arández, Álvaro [1]
Santana Morro, Manel [2]
Santandreu, Gabriel [1]
Sanz de la Torre, Alejandro [5]
Sastre Barceló, Joan Carlos [2]
Sastre Moll, Jaume [20]
Sastre Portella, Florencio [1]
Schwendinger, Helga [1]
Seguí Aznar, Miguel [1]
Seguí Beltrán, Andreu [2]
Seguí i Trobat, Gabriel [1]
Seguí Noguera, Miquel [1]
Segura, A. [1]
Segura Bonnín, Maria Antònia [2]
Segura Salado, Josep [1]
Serra Barceló, Jaume [4]
Serra Busquets, Sebastià [2]
Serra Cifre, Francesca M. [2]
Serra de Gayeta i d'Asprer, Francesc [4]
Serra i Barceló, Jaume [13]
Serra Vives, Neus [1]
Servera Sitjar, Bartomeu [1]
Sevillano Colom, Francisco [3]
Sáez Isern, Francesc [1]
Simo Artero, Joan Carles [2]
Sintes Espasa, Guillem [1]
S.J. [1]
Sánchez-Cuenca, Ramón [1]
Sánchez de León, María Luisa [5]
Sánchez León, María Luísa [1]
Soberats Liegey, Frederic [1]
Soberats, Natàlia [1]
Soberats Sagreras, Natalia [2]
Socias Company, Rafel [1]
Soldevila i Temporal, Xavier [1]
Soriano Sanchez, Rafaela [1]
Soto Company, Ricard [3]
Souto, Juan Antonio [1]
Suau i Puig, Jaume [1]
Tomàs, Margalida [1]
Topp, Celia [1]
Torres, Francesca [1]
Torres, Francisca [1]
Torres Gost, Bartomeu [1]
Torres, José M. [1]
Torres Orell, Francesca [3]
Treton, Rodrigue [1]
Trias, Miquel [1]
Tugores Truyol, Francesca [3]
Tumba Colom, Carine [1]
Urgell Hernández, Ricard [3]
Valenciano, Valentí [1]
Valriu, Catalina [1]
Vanrell Berga, Catalina [3]
Van Strydonck, Mark [1]
Vaquer Bennasar, Onofre [8]
Vaquer Estades, Brígida [1]
Ventayol Suau, Pedro [1]
Veny Riera, Catalina Maria [1]
Veramendi Mestre, Carlos Luis [1]
Vibot Railakari, Tomàs [1]
Vicens Xamena, Damià [2]
Vidal i Rodríguez, Damià [1]
Vidal Rettich, José Alfredo [2]
Vidal Reynes, Jordi [2]
Vidal Reynés, Jordi [1]
Vidal Rodríguez, Damià [3]
Vidal y Reynes, Jordi [1]
Vila, Pep [1]
Vilaret González, Agustina [1]
Vila Socias, Llorenç [1]
Villalonga de Cantos, Príamo [1]
Villalonga Vidal, Andreu Josep [1]
Vinas, Robert et Agnes [1]
Vinyoles i Vidal, Teresa [1]
Vives Reus, Antoni [1]
Zaforteza de Corral, Luz [1]