Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

m (54) rayo (1) joana (2)


40 anys del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears  - Fornós, Joan Josep ; Ramon, Guillem ; Rayó, Joana M.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 187-218
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.53369 - 32 p. - Ver registro completo