Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

'guillem' apareix 122 vegades a 119 documents
'ramon' apareix 27 vegades a 26 documents


L'estany del Cibollar: un cas de meromixi a l'albufera de Mallorca un cas de meromixi a l'albufera de Mallorca - Martínez-Taberner, Antoni ; Moyà, Gabriel ; Ramon, Guillem
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 145-147
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Albufera Mallorca ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Albufera Spain Majorca ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.8362162 - 3 p. - Ver registro completo

Aportación al conocimiento de la mineralización de las aguas de la Albufera de Alcúdia (Mallorca). Intento de clasificación - Martínez-Taberner, Antoni ; Moyà, Gabriel ; Ramon, Guillem
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1985, n. 29, pp. 87-108
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Biomineralització Alcudia ; Llacunes Alcudia ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Biomineralization Spain Alcudia ; Lagoons Spain Alcudia ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.8362162 - 22 p. - Ver registro completo

40 anys del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears  - Fornós, Joan Josep ; Ramon, Guillem ; Rayó, Joana M.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 187-218
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.3635135 - 32 p. - Ver registro completo

Proliferació de l'espècie tòxica Alexandrium minutum Halim en el Port de Palma (Mallorca, març 1999), relació amb les característiques del medi, Toxic species Alexandrium minutum Halim bloom in Palma harbour (Majorca Island, march 1999), relarionshi  - Puigserver, Margalida ; Moyà, Gabriel ; Ramon, Guillem
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 47-53
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Fitoplàncton Mallorca ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Phytoplankton Spain Majorca ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 1.8908108 - 7 p. - Ver registro completo