Cerca de text


22 documents rellevants a la consulta.

joan (88) fornos (24) josep (106)


La Unitat Calcaries de Santanyí (Mioce superior) a la zona de Cala Murta (Mari na de Llevant, Mallorca)  - Fornós, Joan Josep
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 33-40
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Paleontologia Miocè ; Carbonats ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Paleontology Miocene Spain Majorca ; Carbonates ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.5987062 - 8 p. - Ver registro completo

Composició i textura dels sediments de platja del litoral mallorquí  - Jaume, Carme ; Fornós, Joan Josep
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 93-110
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Sedimentació Mallorca ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Sedimentation and deposition Spain Majorca ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.898868 - 18 p. - Ver registro completo

Processos erosius als penya-segats costaners del SE de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània Occidental): dades preliminars de l'erosió contínua per disgregació granular, Erosive processes at Eastern Mallorca seacliffs (Illes Balears. Western Mediterranean): Evaluation of erosion rates by granular disgregation, prelyminari data  - Balaguer, Pau ; Fornós, Joan Josep
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 37-50
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Erosió ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Erosion ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.898868 - 14 p. - Ver registro completo

Estudi biosedimentològic de l'Estany de Sa Barcassa de l'Albufereta de Pollença (Mallorca)  - Fornós, Joan Josep ; Forteza, Vicenç
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 123-141
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Sediments lacustres Pollença ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Lake sediments Spain Pollensa ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.898868 - 19 p. - Ver registro completo

Aportacions al coneixement del Neogen postorogènic de la cubeta sedimentària de Campos (Mallorca, Illes Balears, Mediterrània occidental), The post-orogenic Neogene of Campos basin (Mallorca, Balearic Islands, western Mediterranean)  - Mas, Guillem ; Fornós, Joan Josep
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 67-81
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.898868 - 15 p. - Ver registro completo

El Complejo de Manglar del Mioceno Terminal de la isla de Mallorca  - Fornós, Joan Josep ; Pomar Gomà, Lluis
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 207-227
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geologia Mallorca ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Geology Spain Majorca ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.19903 - 21 p. - Ver registro completo

El Miocè Superior a l'Illa dels Conills (Arxipèlag de Cabrera)  - Fornós, Joan Josep ; Rodríguez-Perea, Antoni
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 65-68
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Paleontologia Miocè Menorca ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Paleontology Miocene Spain Cabrera ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.19903 - 4 p. - Ver registro completo

Aproximació al coneixement dels processos de sedimentació a l’embassament del Gorg Blau, Serra de Tramuntana (Mallorca)  - Fornós, Joan Josep ; Forteza, Vicenç ; Crespí, Damià
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 65-77
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Sedimentació Mallorca Serra de Tramuntana ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Sedimentation and deposition Spain Sierra of Tramuntana ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.19903 - 13 p. - Ver registro completo

Anàlisi històrica dels 50 volums del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears, Historical analysis of the 50 issues of the Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears  - Fornós, Joan Josep ; Pons, Guillem X.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 133-208
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.19903 - 76 p. - Ver registro completo

Icnitas de Myotragus balearicus del yacimiento de Ses Piquetes (Santanyí, Mallorca)  - Fornós, Joan Josep ; Pons-Moyà, Joan
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 135-144
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Paleontology Spain Majorca ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.19903 - 10 p. - Ver registro completo

Episodis significatius de pluges de fang ocorregudes els mesos de febrer i març de 2004 a Mallorca (Mediterrània occidental), Significative dust rain on february and march of 2004 episodes in Mallorca (Western Mediterranean)  - Fornós, Joan Josep ; Fiol, Lluís A. ; Guijarro, José A.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 43-50
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Sedimentació ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Sedimentation and deposition ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.19903 - 8 p. - Ver registro completo

Aspectes mineralògics i texturals de la pols procedent de les pluges de fang a les Illes Balears: la seva importància en alguns processos geològics recents - Fornós, Joan Josep ; Crespí, Damià ; Fiol, Lluís A.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 113-122
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Pluja ; Mineralogia ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Rain and rainfall ; Mineralogy ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.19903 - 10 p. - Ver registro completo

Estratigrafia d’es Dolç (Colònia de Sant Jordi, Mallorca)  - Fornós, Joan Josep ; Gràcia, Francesc ; Mas, Guillem ; Vicens, Damià
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2013, n. 56, pp. 165-175
Abstract: Les tasques de recerca espeleològica mitjançant tècniques d’espeleobusseig a la cova des Dolç (Colònia de Sant Jordi, Mallorca) han permès observar la seqüència estratigràfica de transició Plio-quaternària en el sector sud-oriental de la conca de Campos. Es tracta d’una seqüència regressiva que evoluciona des de fàcies bioturbades de plataforma soma, a fàcies d’aigües salobroses i finalment de deposició eòlica que constitueix la major part de la sèrie. La composició calcarenítica majoritàriament d’origen eòlic en la qual es desenvolupa la cova li dóna un tret diferencial genètic respecte de la major part de cavitats litorals del migjorn i llevant de Mallorca desenvolupades sobre els materials calcaris escullosos del Miocè superior. ; Recent speleological survey in the flooded passages of Cova des Dolç (Colònia de Sant Jordi, Mallorca) had permitted the description of the sedimentary Pliocene-Quaternary transition in the southeastern sector of the Campos basin. It corresponds to a regressive sequence characterized by the transition from shallow marine bioturbated facies, brackish waters environments and aeolian deposition. The cave is sculptured on the bioclastic calcarenites than form the aeolianites, being this the more characteristic and differential trend with the other coastal caves which develop on Late Miocene reefal limestones in the llevant and migjorn areas of Mallorca.
Matèries en català: Estratigrafia ; Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Stratigraphy ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.4991913 - 11 p. - Ver registro completo

40 anys del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears  - Fornós, Joan Josep ; Ramon, Guillem ; Rayó, Joana M.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 187-218
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.4991913 - 32 p. - Ver registro completo

Evolució neògena de la zona de s'Albufera d'Alcudia (Mallorca, Illes Balears). I. Descripció de la sèria estratigràfica (sondatge 1) i fàcies sedimentàries - Fornós, Joan Josep ; Barón, Alfredo ; Pons, Guillem X.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 139-154
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Albuferes Alcudia ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Lagoons Spain Alcudia ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.4991913 - 16 p. - Ver registro completo

About the origin of the northern hemisphere Pacific arcs, Sobre l'origen dels arcs a l'hemisferi nord del Pacífic  - Gelabert, Bernadí ; Sàbat, Francesc ; Rodríguez-Perea, Antonio ; Fornós, Joan Josep
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 119-127
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geologia ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Geology ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.4991913 - 9 p. - Ver registro completo

El rebliment sedimentari de la galeria del Tragus a la cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca)  - Fornós, Joan Josep ; Ginés, Joaquín ; Merino, Antonio ; Bover, Pere
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 179-191
Abstract: La presència d’un important jaciment de Myotragus associat a un rebliment sedimentari format per llims i arenes a la Galeria del Tragus, localitzada en la part més interna de la cova des Pas de Vallgornera, ha dut a la descripció i anàlisi sedimentològica de la seqüència sedimentaria que inclou les restes paleontològiques. Aquesta seqüència està formada per una base arenosa interpretada com a de procedència eòlica, la qual cosa implicaria una clara obertura de la cavitat en el moment de la seva deposició, que està recoberta per dipòsits argilosos de decantació i materials llimosos dipositats per escorrentia. El conjunt indica la transició des d’unes condicions climàtiques àrides i fredes a un episodi més humit i càlid, tot això en un context cronològic probablement del Pleistocè inicial. ; The presence of an important fossiliferous site of Myotragus associated with a sandy and silty sedimentary infilling in the Tragus gallery at the innermost part of the gova des Pas de Vallgornera, has led to the description and analysis of the sedimentary sequence that includes the paleontological remains. This sequence includes a sandy basement interpreted as to have an eolian origin, which would imply a clear opening of the cave at the time of his deposition. These sands are covered by decantation clay and silts deposited by runoff. The set indicates the transition from cold and arid climate conditions to an episode more humid and warmer, in a chronological context corresponding presumably to early Pleistocene.
Matèries en català: Història Natural ; Geomorfologia de Mallorca ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History ; Geomorphology Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.4991913 - 14 p. - Ver registro completo

Taxes de sedimentació associades a l'activitat d'una piscifactoria (Badia de Fornells, Menorca)  - Fornós, Joan Josep ; Forteza, Vicenç ; Martínez-Taberner, Antoni
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 41-47
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Piscicultura Menorca ; Sedimentació ; Ciències naturals.
Matèries en anglès: Fish-culture Spain Minorca ; Sedimentation and deposition ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.4991913 - 7 p. - Ver registro completo

Relació genètica i hidrològica entre coves, cales i altres entrants al Migjorn de Mallorca  - Gràcia, Francesc ; Clamor, Bernat ; Gamundí, Pere ; Fornós, Joan Josep ; Vicens, Damià
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 54, pp. 161-176
Abstract: L’exploració i documentació de cavitats litorals al Migjorn de Mallorca, moltes d’elles amb importants continuacions subaquàtiques, posen de manifest la possible relació genètica i hidrològica entre les cales i l’endocarst. La presència de cavitats càrstiques que són capturades per l’erosió marina i posteriorment desmantellades progressivament constitueix un factor més a tenir en compte. Molts dels “dolços”, nom popular de les surgències submarines, provenen de cavitats càrstiques que drenen i interactuen hidrològicament amb la mar. Aquestes cavitats litorals en certa manera constitueixen una prolongació de la mar terra endins i constitueixen una part fonamental del patrimoni natural de Mallorca. ; Coastal caves in southern Mallorca have abundant underwater continuations. Recent exploration and survey of those caves and submerged galleries highlights the genetic relationship between hydrology and karst. Most of the coastal caves result from the sea caves enlargement by wave erosion and the capture of neighbour karstic caves; additionally coastal freshwater springs result from the interference hydrological gradients between kartic cavities and the sea. Those littoral cavities represent the sea inland influence extension and are a key element of the Mallorca natural heritage.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7993531 - 16 p. - Ver registro completo

Interferència entre sedimentació eòlica i al·luvial  - Pomar, Francesc ; Fornós, Joan Josep ; Gómez-Pujol, Lluis ; Del Valle, Laura
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 127-157
Abstract: [cat]Es presenta l’estat de la qüestió relatiu a la dinàmica, els processos i la sedimentologia de dos ambients deposicionals diferents: els ventalls al·luvials i els sistemes dunars costaners, així com les seves interaccions. Malgrat són dos ambients que presenten processos totalment diferents, sovint l’estreta interrelació que presenten fa difícil de definir els límits entre tots dos ambients. En aquest sentit, la interferència eòlic-al·luvial és l’expressió geomòrfica de la combinació i la superposició tant de processos eòlics com al·luvials. El clima juga un paper important com amplificador o mitigador del predomini d’un procés o un ambient sobre l’altre, així com respecte de la provisió de sediment, el transport eòlic o la precipitació-escorrentia. A tall d’exemple es presenten casos d’estudi relatius al registre sedimentari pleistocènic de les Illes Balears i la Mediterrània occidental on abunden els exemples d’interferències eòlic-al·luvials associades a les fluctuacions climàtiques i les oscil·lacions eustàtiques des del darrer període interglacial. ; [eng]The state of art on alluvial fan and aeolian sediments interference is presented. Although initially they are two different environments, with different processes and resulting forms, very often their interaction produces deposits that share characteristics and features from both environments, as well as, maintain inherited elements from one to each other. In this sense, the aeolian-alluvial interference is the geomorphological expression of the coincidence, disruption and/or overlapping of aeolian and alluvial environments. Climate appears to be one of the most important controls on the role and magnitude of each environment in terms of sediment supply, precipitation, runoff or aeolian transport. In this paper we discuss many examples from the Balearic Islands and Western Mediterranean where Pleistocene coastal successions show different degrees of eolian-alluvial interferences, as well as the role of eustatic fluctuation and climate changes during the Last interglacial-glacial period as drivers of this deposition system.
Matèries en català: Geologia i Paleontologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Geology and Palaeontology ; Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7993531 - 31 p. - Ver registro completo

Mostrant des de 1 fins a 20 de 22 documents resultat següent de la cerca