Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     40 anys del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears
Autor/es Fornós, Joan Josep ; Ramon, Guillem ; Rayó, Joana M.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Abstract:  Abstract not available


Font:  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 187-218
Identificador:  0212-260X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess