Examina


Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1951
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 42 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1952
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 52 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1953
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 26 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1953b
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 24 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1954
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 66 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, vol. 1
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 123 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, vol. 2
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 180 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1957, vol. 3
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 150 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1958, vol. 4
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 107 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, vol. 5
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 104 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1960, vol. 6
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 87 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, vol. 7
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 110 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1962, vol. 8
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 97 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1963, vol. 9
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 108 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1964, vol. 10
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 143 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1965, vol. 11
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 168 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1966, vol. 12
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 181 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1967, vol. 13
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 150 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1968, vol. 14
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 183 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, vol. 15
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 171 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1971, vol. 16
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 176 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1972, vol. 17
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 142 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1973, vol. 18
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 150 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, vol. 19
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 188 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1975, vol. 20
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 160 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1976, vol. 21
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 192 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, vol. 22
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 244 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, vol. 23
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 218 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, vol. 24
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 142 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, vol. 25
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 218 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, vol. 26
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 242 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1983, vol. 27
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 220 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, vol. 28
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 160 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1985, vol. 29
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 150 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, vol. 30
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 177 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, vol. 31
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 164 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, vol. 32
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 165 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989, vol. 33
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 298 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, vol. 34
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 142 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, vol. 35
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 250 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, vol. 36
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 167 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, vol. 37
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 260 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, vol. 38
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 204 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, vol. 39
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 276 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, vol. 40
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 280 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, vol. 41
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 248 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, vol. 42
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 216 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, vol. 43
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 164 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, vol. 44
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 156 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, vol. 45
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 267 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, vol. 46
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 188 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, vol. 47
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 196 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, vol. 48
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 180 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, vol. 49
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 240 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, vol. 50
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 312 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, vol. 51
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 282 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, vol. 52
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 240 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, vol. 53
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 230 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, vol. 54
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 248 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, vol. 55
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 234 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2013, vol. 56
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural Sciences.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 252 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, vol. 57
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 246 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, vol. 58
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Història Natural ; Ciències naturals .
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 278 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, vol. 59
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 230 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, vol. 60
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Història Natural ; Ciències Naturals .
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 230 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, vol. 61
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències Naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 230 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, vol. 62
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències Naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 206 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2020, vol. 63
Identificador: 0212-260X ; 
Matèries en català: Ciències Naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 246 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2021, vol. 64
Identificador: 0212-260X ; e-ISSN 2444-8192
Matèries en català: Ciències Naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 230 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2022, vol. 65
Identificador: ISSN 0212-260X ; e-ISSN 2444-8192
Matèries en català: Història Natural ; Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 402 p. - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2023, vol. 66
Identificador: ISSN 0212-260X ; e-ISSN 2444-8192
Matèries en català: Història Natural ; Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Sciences.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 298 p. -