Examina


Echinophora spinosa a les Illes Pitiüses (Illes Balears): actualització de la seva demografia (2020)  - Espinosa, Jaime; Torres, Néstor; San Miguel, Laura; Stafforini, Mario
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2020, n. 63, pp. 143-152 - 10 p. - 
Ver registro completo
Efectes de la ingestió per ocells sobre la germinació i la dispersió de dues espècies pròximes de Solanum  - Mas, Rafael E.; Traveset, Anna
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 69-77 - 9 p. - 
Ver registro completo
Efectes de la prohibició de la pesca esportiva sobre l'estructura poblacional de l'anfós (Epinephelus marginatus Lowe, 1834; Pisces: Serranidae) en el Parc Nacional de Cabrera  - Coll, Josep; García-Rubies, Antoni; Moranta, Joan; Stefanni, Sergio; Morales-Nin, Beatriz
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 125-138 - 14 p. - 
Ver registro completo
Eine neue Vitrea art aus der Balearischen Insel Ibiza  - Riedel, Adolf; Paul, Christopher R.C.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 54-60 - 7 p. - 
Ver registro completo
Eines genétiques i evolutives per a la descripciô de la diversitat biolôgica Editorial on Line - Pons, Joan; Bover, Pere
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 9-35 - 27 p. - 
Ver registro completo
El banyarriquer (Cerambyx cerdo L. 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) a la finca pública de Son Amer (Escorca, Mallorca): tècniques de mostreig i espècies acompanyants  - Alomar, Guillem; Núñez, Luís
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 79-89 - 11 p. - 
Ver registro completo
El Complejo de Manglar del Mioceno Terminal de la isla de Mallorca  - Fornós, Joan Josep; Pomar Gomà, Lluis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 207-227 - 21 p. - 
Ver registro completo
El género Dignomus Wollaston (Coleoptera, Ptinidae)  - Bellés, Xavier
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 209-228 - 20 p. - 
Ver registro completo
El género Romulea Maratti (Iridáceas) en las Islas Baleares  - Rita, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 263-268 - 6 p. - 
Ver registro completo
El género Schizobrissus Pomel, 1869 (Echinoidea, Spatangoida, Brissidae) en el Mioceno superior de Menorca (Illes Balears, Mediterraneo occidental)  - Quintana Cardona, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2020, n. 63, pp. 125-132 - 8 p. - 
Ver registro completo
El mantell eólic de ses Arenes (Ciutadella de Menorca): dades preliminars i primeres datacions  - Fornós, Joan Josep; Gómez-Pujol, Lluís; Rosselló, Vicenç M.; Segura, Francesca; Pardo, Josep E.; Van Strydonck, Mark
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 227-237 - 11 p. - 
Ver registro completo
El Miocè marí del torrent de sa Fusta (Formentera, Illes Pitiüses)  - Abad, Antonio; Gàsser, Zenó; Ferrer, Joan Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, n. 41, pp. 57-63 - 7 p. - 
Ver registro completo
El Miocè Superior a l'Illa dels Conills (Arxipèlag de Cabrera)  - Fornós, Joan Josep; Rodríguez-Perea, Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 65-68 - 4 p. - 
Ver registro completo
El Myotragus de Can Sion: Primer esqueleto completo (no compuesto) del rupicáprido endémico de Baleares - Adrover, Rafael; Angel, Basilio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1967, n. 13, pp. 75-95 - 21 p. - 
Ver registro completo
El naturalista Ramon Galiana Deyà: catalogació dels fòssils del Quaternari de la seva col·lecció a la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB)  - Vicens, Damià; Pons, Guillem X.; Forés, Maximino
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 171-182 - 12 p. - 
Ver registro completo
El Neógeno-Pleistoceno de Mallorca: Biocronoestratigrafía y paleoceanografía en base a los foraminíferos planctónicos - Mateu, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 75-133 - 60 p. - 
Ver registro completo
El Patrimoni paleontològic del Pleistocè superior marí de Mallorca: catalogació, caracterització, valoració i propostes per a la gestió i conservació  - Morey, Bernat
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 229-260 - 32 p. - 
Ver registro completo
El Pleistocè superior marí de la badia de Campos (Sa Ràpita – Es Trenc, Mallorca, Mediterrània occidental)  - Morey, Bernat; Vicens, Damià; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 123-136 - 14 p. - 
Ver registro completo
El Pleistoceno del Torrente Son Granada (Baleares)  - Cuerda Barceló, Juan; Antich, S.; Soler, A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 67-80 - 14 p. - 
Ver registro completo
El Plistocè superior del Frontó des Molar (Manacor, Mallorca)  - Vicens, Damià; Gracia, Francesc; McMinn, Miguel; Cuerda, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, n. 41, pp. 125-137 - 13 p. - 
Ver registro completo
El problema de las plagas del bosque de Bellver y sus aves  - Tato- Cumming, J.J.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 13-17 - 5 p. - 
Ver registro completo
El proceso de masticación en el género Myotragus  - Adrover, Rafael; Angel, Basilio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1968, n. 14, pp. 69-103 - 35 p. - 
Ver registro completo
El Quaternari marí del Torrent Fondo (Formentera, Illes Pitiüses)  - Vicens, Damià; Gràcia, Francisco; Cuerda Barceló, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 61-66 - 6 p. - 
Ver registro completo
El rebliment sedimentari de la galeria del Tragus a la cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca)  - Fornós, Joan Josep; Ginés, Joaquín; Merino, Antonio; Bover, Pere
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 179-191 - 14 p. - 
Ver registro completo
El registre paleontològic de l’illa d’Eivissa a jaciments litorals pleistocens  - Del Valle, L.; Vicens, D.; Pomar, F.; Genise, J.F.; Pons, G.X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 60, pp. 91-104 - 14 p. - 
Ver registro completo
El sistema d'Innovació de les illes Balears, una visió de futur  - Oliver, Pere
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 9-19 - 11 p. - 
Ver registro completo
El Tirreniense en la costa Norte de Menorca  - Mercadal, Benito
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1960, n. 6, pp. 73-74 - 2 p. - 
Ver registro completo
El V Congreso Internacional para el estudio del Quaternario en Mallorca  - Colom, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 63-66 - 6 p. - 
Ver registro completo
El vessant territorial de la caça a Mallorca: distribució i característiques dels terrenys cinegètics i dels refugis de fauna  - Barceló, Antoni; Seguí, Bartomeu
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 205-229 - 25 p. - 
Ver registro completo
El yacimiento de Myotragus balearicus, en las cuevas de Son Muleta y su relación con los niveles arqueológicos de Mallorca  - Graves, Willian; Waldren, William H.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1966, n. 12, pp. 51-60 - 10 p. - 
Ver registro completo
Elements d'étude des peuplements a salicornes de l'île de Majorque (Baleares)  - Bigot, Louis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1958, n. 4, pp. 57-60 - 4 p. - 
Ver registro completo
Els Coralliophilidae (Mollusca: Gastropoda) de les Illes Balears: primera cita de Latiaxis sentix (Bayer, 1971), L. amaliae (Kobelt, 1907) i Coralliophila brevis (Blainville, 1832)  - Pons-Moyà, Joan; Pons, Guillem X.; Collado, Manuel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 67-71 - 5 p. - 
Ver registro completo
Els fons rocosos profunds amb Osmundaria volubilis (Linné) R. E. Norris a les Balears  - Ballesteros, Enric
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 33-49 - 17 p. - 
Ver registro completo
Els fòssils del Pleistocè superior procedents de jaciments de les Illes Balears a les col·leccions històriques de la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB). Ordre Archaeogastropoda (Classe Gastropoda)  - Vicens, Damià; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 55, pp. 199-209 - 11 p. - 
Ver registro completo
Els herbeis de Caulerpa prolifera (Forskal) Lamouroux de la Badia de Pollença (Mallorca, Mediterrània Occidental)  - Ballesteros, Enric
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 99-116 - 18 p. - 
Ver registro completo
Els Heteròcers del parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera (Illes Balears)  - Férriz, Imma; Honey, Martín R.; Riddiford, Nick J.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 199-211 - 13 p. - 
Ver registro completo
Els isòpodes terrestres (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) del Parc Natural de l’illa de sa Dragonera (Illes Balears, Mediterrània occidental)  - Garcia, Lluc
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 203-223 - 22 p. - 
Ver registro completo
Els isòpodes terrestres (Crustacea; Isopoda; Oniscidae) de les illes Balears: catàleg d'espècies  - Garcia, Lluc; Cruz, Antonio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 77-99 - 23 p. - 
Ver registro completo
Els jaciments de platja pleistocens entre cala Mesquida i cala Roja (Capdepera, Mallorca, Mediterrània occidental)  - Vicens, Damià
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 141-159 - 19 p. - 
Ver registro completo
Els jaciments de platja pleistocens entre cap des Pinar i sa punta de n’Amer (Mallorca, Mediterrània occidental)  - Vicens, Damià
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 231-243 - 13 p. - 
Ver registro completo
Els jaciments de platja pleistocens entre cap Ferrutx i cala Torta (Mallorca, Mediterrània occidental)  - Vicens, Damià
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 55, pp. 163-173 - 11 p. - 
Ver registro completo
Els jaciments del Pleistocè superior amb macrofauna marina situats al litoral entre el cap Pinar i el torrent de na Borges (badia d’Alcúdia, Mallorca)  - Vicens, Damià
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 54, pp. 47-66 - 20 p. - 
Ver registro completo
Els mol·luscs terrestres fòssils de les Illes Pitiüses  - Paul, C.R.C.; Altaba, Cristian R.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 141-169 - 29 p. - 
Ver registro completo
Els ocells del Pleistocè superior de la Cova Nova (Capdepera, Mallorca). I. El registre - Florit, X.; Alcover, Josep Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 7-32 - 26 p. - 
Ver registro completo
Els ocells del Pleistocè Superior de la Cova Nova (Capdepera, Mallorca). II. Fauna associada i discussió - Florit, X.; Alcover, Josep Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 33-44 - 12 p. - 
Ver registro completo
Els ocells del Pleistocè superior de la Cova Nova (Capdepera, Mallorca). III. Noves aportacions al registre - McMinn, Miquel; Alcover, Josep Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 17-31 - 15 p. - 
Ver registro completo
Els raors (Xyrichthys novacula) a la Reserva dels Freus d’Eivissa i Formentera; efecte de la protecció espacial  - Box, Antonio; Grau, Antoni Maria; Blanco, Andreu; Riera, Francisco
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 193-201 - 9 p. - 
Ver registro completo
En memoria d'en Joan March  - Moyà, Gabriel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 234-235 - 2 p. - 
Ver registro completo
Episodis significatius de pluges de fang ocorregudes els mesos de febrer i març de 2004 a Mallorca (Mediterrània occidental)  - Fornós, Joan Josep; Fiol, Lluís A.; Guijarro, José A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 43-50 - 8 p. - 
Ver registro completo
Erythraeidae and Trombidiidae (Allothrombiinae) (Acari: Prostigmata) from Mallorca Balearic Islands), with description of two new species  - Haitlinger, Ryszard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 191-197 - 7 p. - 
Ver registro completo
Esfèrules de pols eòlica, un tipus peculiar de deposició seca a la ciutat de Palma (Mallorca)  - Fiol, Lluís A.; Guijarro, José A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 131-138 - 8 p. - 
Ver registro completo
Espècies invasores a les Illes Balears; aplicacions de biomarcadors d’estrés oxidatiu en organismes marins en situacions d’invasió  - Box, Antonio; Sureda, Antoni; Deudero, Salud
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 177-186 - 10 p. - 
Ver registro completo
Especies nuevas o poco conocidas para la fauna ibero-balear de Chrysomelidae (Coleoptera)  - Petitpierre, Eduard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 93-96 - 4 p. - 
Ver registro completo
Espècies relíquies d'amfibis i de rèptils a les Balears i Pitiüses  - Alcover, Josep Antoni; Mayol, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, n. 25, pp. 151-167 - 17 p. - 
Ver registro completo
Esquàmules de coure i esfèrules daurades: uns components aliens a la pols d’origen africà  - Fiol, Lluís A.; Fornós, Joan J.; Guijarro, José A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 62, pp. 25-32 - 8 p. - 
Ver registro completo
Està afectant el canvi climàtic a les poblacions d'aus a Menorca?  - Garcia-Febrero, Òscar; Herrando, Sergi; Anton, Marc; Baltà, Oriol; Méndez, Xavier; Julià, Lluc
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 121-139 - 19 p. - 
Ver registro completo
Estado de conservación de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa en el frente dunar de la bahía de Alcúdia, en el norte de Mallorca  - De Juan, Carlos; Rico, Luis; Traveset, Anna
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 193-203 - 11 p. - 
Ver registro completo
Estat de conservació de les praderies de Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813 dins la Badia de Portocolom (Mallorca)  - Vaquer-Sunyer, R.; Moranta, J.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 60, pp. 193-203 - 11 p. - 
Ver registro completo
Estat de les poblacions de Patella rustica (Linnaeus, 1758) i Phorcus turbinatus (Born, 1778) a l’illa de Cabrera com a possible indicador de canvis en l’estrat mediolitoral  - Vicens, Miquel Àngel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2020, n. 63, pp. 23-34 - 12 p. - 
Ver registro completo
Estimació de construccions compromeses per la presència de coves en el litoral del sud i llevant de Mallorca mitjançant l’ús de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIGs)  - Balaguer, P.; Gràcia, F.; Vicens, D.; Pons, G.X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 60, pp. 51-63 - 13 p. - 
Ver registro completo
Estratigrafia d’es Dolç (Colònia de Sant Jordi, Mallorca)  - Fornós, Joan Josep; Gràcia, Francesc; Mas, Guillem; Vicens, Damià
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2013, n. 56, pp. 165-175 - 11 p. - 
Ver registro completo
Estructura de las poblaciones y crecimiento de Littorina neritoides (L. 1758) (Mollusca, Gastropoda) en las costas de las Islas Baleares  - Bosch, Mateo; Moreno, I.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 57-66 - 10 p. - 
Ver registro completo
Estructura demogràfica de l'estoc d'anguila (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)) explotat a s'Albufera d'es Grau (Menorca)  - Cardona, Lluís; Sales, Marta; Gisbert, Enric
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 59-68 - 10 p. - 
Ver registro completo
Estructura geològica de la península de Formentor (Mallorca)  - Gelabert, Bernadí; Sàbat, Francesc; Rodríguez-Perea, Antonio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 85-94 - 10 p. - 
Ver registro completo
Estudi alimentari del mart (Martes martes L.) a Andratx (Mallorca, Illes Balears)  - Ortega, Trinitat; Seguí, Bartomeu; Barceló, Antoni; Pons, Guillem X.; Bover, Pere; Palmer, Miquel; Manera, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 199-216 - 18 p. - 
Ver registro completo
Estudi biosedimentològic de l'Estany de Sa Barcassa de l'Albufereta de Pollença (Mallorca)  - Fornós, Joan Josep; Forteza, Vicenç
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 123-141 - 19 p. - 
Ver registro completo
Estudi d'una formació microedàfica a l'habitació urbana de Palma de Mallorca  - Fiol Mora, Lluís Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1985, n. 29, pp. 37-62 - 26 p. - 
Ver registro completo
Estudi de les comunitats fitoplanctòniques estivals a quatre platges del municipi de Santa Eulària del Riu (Eivissa)  - Puigserver, Margalida; Monerris, Núria; Moyà, Gabriel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 62, pp. 33-50 - 18 p. - 
Ver registro completo
Estudi del fitoplàncton de les aigües costaneres de les Illes Balears (2005-2006) en el marc de la implantació de la Directiva Marc Europea de l’Aigua per a l’avaluació del seu estat ecològic  - Puigserver, Margalida; Monerris, Núria; Moyà, Gabriel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 49-61 - 14 p. - 
Ver registro completo
Estudi del poblament púnic de l'illa d'Eivissa per mitjà de l'anàlisi multivariada craniomètrica  - González-Martín, Antonio; Lalueza, Carles
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 35-45 - 11 p. - 
Ver registro completo
Estudi geològic del sector meridional de les serres de Llevant (Mallorca)  - Moragues, Lluís
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 103-119 - 17 p. - 
Ver registro completo
Estudi sobre la variabilitat conquiologica i del sistema genital d'Iberellus pyrenaicus (Rossmassler 1839) (=I. minoricensis (Mittre 1842» (Gastropoda Pulmonata: Helicidae) a l'illa de Menorca (Illes Balears, Mediterrania occidental). Comparació amb Iberellus balearicus (Zielg1er 1853) i Iberellus tanitianus Forés & Vilella 1993  - Quintana, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 27-44 - 18 p. - 
Ver registro completo
Estudi sobre la variabilitat de Xerocrassa nyeli (Mittre, 1842) (Gastropoda: Hygromiidae) a l'illa de Menorca (Illes Balears)  - Quintana, Josep; Vilella, Manel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 23-33 - 11 p. - 
Ver registro completo
Estudio comparativo de los restos craneanos de Myotragus procedente de la sima de Génova (Palma de Mallorca)  - Adrover, Rafael
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1967, n. 13, pp. 99-115 - 16 p. - 
Ver registro completo
Estudio de la actividad bacteriana en el Puerto de Mahón  - Payeras, Tomeu
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, pp. 167-180 - 13 p. - 
Ver registro completo
Estudio de la contaminación bacteriana en el Puerto de Mahón  - Payeras, Tomeu
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, n. 19, pp. 139-144 - 6 p. - 
Ver registro completo
Estudio de los restos humanos procedentes de un hipogeo púnico en Sant Antoni de Portmany (Eivissa)  - González-Martín, Antonio; Lalueza, Carles
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 73-86 - 14 p. - 
Ver registro completo
Estudio de Parmacella valenciennesii Webb & Van Beneden, 1836, y consideraciones sobre la posición sistemática de la familia Parmacellidae (Mollusca, Pulmonata, Stylommatophora)  - Alonso, M.R.; Ibáñez, M.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, n. 25, pp. 103-123 - 21 p. - 
Ver registro completo
Estudio ecológico y sistemático de una asociación de organismos pertenecientes a un yacimiento del Pleistoceno superior en la Albufera de Alcúdia (Mallorca)  - Colom, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, pp. 25-33 - 9 p. - 
Ver registro completo
Estudio morfológico e histológico de las quetas de los Poliplacóforos  - Castelló, Francisco
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1973, n. 18, pp. 40-52 - 13 p. - 
Ver registro completo
Estudio paleobotánico del Paleógeno de Peguera: Extremo occidental de la Serra de Tramuntana (Mallorca) - Alvarez-Ramis, Concepció; Ramos-Guerrero, E.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, n. 30, pp. 83-93 - 11 p. - 
Ver registro completo
Étude de l'habitation aux Baléares  - Deffontaines, Pierre
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 15-21 - 11 p. - 
Ver registro completo
Eurytemora velox (Crustacea, Calanoida) a Mallorca  - Petrus, Joan Lluís
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 201-206 - 6 p. - 
Ver registro completo
Evaporación en el medio ambiente de gasolina normal (90 octanos) derramada sobre agua de mar y arena de playa  - Bergueiro López, José Ramón; Domínguez, F.; Morales, N.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 221-235 - 15 p. - 
Ver registro completo
Evolució de la superfície ocupada per les grans pedreres de calcària de Mallorca des del 1956 al 2018  - Massutí Ballester, Pau
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2020, n. 63, pp. 133-142 - 10 p. - 
Ver registro completo
Evolució de la superfície protegida dels espais Naturals de les Illes Pitiüses (Eivissa i Formentera)  - Del Valle, L.; Murray, I.; Pons, G.X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 60, pp. 127-148 - 22 p. - 
Ver registro completo
Evolució geomorfològica del sistema dunar de s’Olla (Menorca, Illes Balears)  - Mir-Gual, Miquel; Martín Prieto, José Ángel; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 159-177 - 19 p. - 
Ver registro completo
Evolució neògena de la zona de s'Albufera d'Alcudia (Mallorca, Illes Balears). I. Descripció de la sèria estratigràfica (sondatge 1) i fàcies sedimentàries - Fornós, Joan Josep; Barón, Alfredo; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 139-154 - 16 p. - 
Ver registro completo
Evolución del contenido de oxígeno disuelto en las aguas de los embalses de la Serra de Tramuntana (Mallorca) Estudio comparado - Moyà, Gabriel; Ramon, Guillermo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 81-93 - 13 p. - 
Ver registro completo
Evolución diagenética en los sedimentos carbonatados marinos del Pleistoceno de Mallorca  - Calvet Rovira, Francesc; Esteban Cerdá, M.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 96-118 - 23 p. - 
Ver registro completo
Experimental demonstration of viability for the endangered giant pearlmussel Margaritifera auricularia (Bivalvia: Unionoida) in its natural habitat  - Altaba, Cristian R.; López, Miguel Ángel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 15-21 - 7 p. - 
Ver registro completo
Extincions històriques, biotes insulars i la crisi de la biodiversitat  - McPhee, R.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 9-14 - 6 p. - 
Ver registro completo