Examina


Calanoides (Crustacea: Copepoda) de les aigües continentals baleàriques  - Jaume, Damià
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 207-219 - 13 p. - 
Ver registro completo
Cambres de pupació d’insectes coleòpters del Pliocè – Pleistocè inferior de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental). Significació paleoambiental i cronoestratigràfica  - Mas, Guillem; Ripoll, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 91-105 - 16 p. - 
Ver registro completo
Camirohylla feziana Haitlinger, 1991 and Canestrinia samsinaki Beron, 1975 (Acari: Astigmata: Canestriniidae) new mite species to fauna of Spain, found on Ibiza and Formentera (Balearic Islands)  - Haitlinger, Ryszard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 23-26 - 4 p. - 
Ver registro completo
Cap a una millor comprensió de l'estat, ecologia i conservació de les praderies d'angiospermes marines (Posidonia oceanica L. Delile) de les Illes Balears  - Duarte, Carlos M.; Álvarez, Elvira; Amengual, Josep; Barrón, Cristina; Basterretxea, Gotzon; Calleja, María; Deudero, Salud; Díaz-Almela, Elena; Grau, Antoni; Massutí, Catalina; García, Micaela; Morales, Beatriz; Moranta, Joan; Marbà, Núria; Oro, Daniel; Planas, Miquel; Rosselló-Mora, Ramón; Sintes, Tomás; Terrados, Jorge; Tintoré, Joaquín
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 9-19 - 11 p. - 
Ver registro completo
Carabidae i Tenebrionidae (Coleoptera) de s'Albufera de Mallorca: Dades preliminars - Palmer, Miquel; Vives, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 65-76 - 12 p. - 
Ver registro completo
Características de los suelos del sur de Mallorca. I. Descripción morfológica - Rita, Joan; Vallejo, V.R.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 77-91 - 15 p. - 
Ver registro completo
Características de suelos del sur de Mallorca. II. Propiedades físico-químicas relevantes - Rita, Joan; Vallejo, Ramón
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 73-84 - 12 p. - 
Ver registro completo
Características morfológicas y morfométricas de los embalses de Cúber y Gorg Blau (Mallorca)  - Ramon, Guillermo; Moyà, Gabriel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 145-150 - 6 p. - 
Ver registro completo
Caracterització histològica i genètica de Perkinsus mediterraneus de les Illes Balears a diferents espècies de mol·luscs bivalves  - Valencia, José Mª; Bassitta, Marta; Picornell, Antònia; Ramon. Cori; Castro, José Aurelio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, n. 59, pp. 9-33 - 25 p. - 
Ver registro completo
Caracterització i adequació per a la consulta de l'herbari personal de Llorenç Garcias i Font, dipositat a la Societat d'Història Natural de les Balears  - Molins, Arántzazu; Rosselló, Josep Antoni; Conesa, Miquel Àngel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 87-113 - 27 p. - 
Ver registro completo
Caracterització i avaluació de l’estat de conservació del conjunt d’arbrat de la Plaça dels Pins (Ciutadella de Menorca, Illes Balears)  - Fraga, Pere
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 31-47 - 17 p. - 
Ver registro completo
Caracterització i dinàmica del sistema platja-duna d’es Comú de Muro (Badia d’Alcúdia, Mallorca)  - Mir-Gual, Miquel; Pons, Guillem X.; Perelló, Biel; Roig-Munar, Francesc X.; Martín Prieto, José Ángel; Rodríguez Perea, Antonio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 54, pp. 95-116 - 22 p. - 
Ver registro completo
Caracterización de suelos del bosque termomediterráneo del Este de Mallorca  - De la Cruz, María Teresa; Balaguer, José; Hernando, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 27-39 - 13 p. - 
Ver registro completo
Carcharodon carcharias (L. 1758) en el Plistocè superior de Mallorca  - Vicens, Damià; Gracia, Francesc
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 167-170 - 4 p. - 
Ver registro completo
Cartografia bionòmica dels fons marins adjacents a les illes del Toro i d'es Malgrat (SW de Mallorca, illes Balears)  - Reviriego, Benjamí; Moranta, Joan; Coll, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 187-203 - 17 p. - 
Ver registro completo
Casos teratológicos en los Helícidos de Baleares. (Gastropoda. Pulmonata)  - Gasull, Luis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1970, n. 16, pp. 19-22 - 4 p. - 
Ver registro completo
Castells de cartes, la frontera del caos i l'extinció dels dinosaures: la paleontologia avui - Moyà-Solà, Salvador
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, n. 41, pp. 9-12 - 4 p. - 
Ver registro completo
Catàleg comentat dels líquens del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca  - Ariño, Xavier; Gómez-Bolea, Antonio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 21-28 - 8 p. - 
Ver registro completo
Catàleg de la col.lecció de mol.luscs (Mollusca) del Museu Regional d'Artà (Mallorca)  - Pons, Guillem X.; Sureda, Pere
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 15-34 - 20 p. - 
Ver registro completo
Catálogo de los Neurópteros de Baleares con nuevos datos sobre su fauna (Insecta, Neuroptera)  - Monserrat, Victor J.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 71-85 - 15 p. - 
Ver registro completo
Catálogo preliminar de la ictiofauna asociada a diferentes hábitats de una bahía somera y protegida en la reserva marina del norte de Menorca, Mediterráneo occidental  - Manent, Pablo; Abellá, José
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 87-94 - 8 p. - 
Ver registro completo
Catorze anys d'estudis quiropterològics a les Illes Balears (1993-2006)  - Serra-Cobo, Jordi; Amengual, Blanca; López-Roig, Marc; Márquez, Josep; Torres, Marta; Ripoll, Auri; Sánchez, Antònia; Oliver, Joan Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 89-107 - 19 p. - 
Ver registro completo
Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh (Caulerpales, Chlorophyta) a Mallorca  - Ballesteros, Enric; Grau, Antoni M.; Riera, Francisco
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 63-68 - 6 p. - 
Ver registro completo
Chilopodes cavernicoles et endogés de l'île de Majorque. Mission biospéologique Constantin Dragan (1970-1971) - Negrea, S.; Matic, Z.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1973, n. 18, pp. 21-39 - 19 p. - 
Ver registro completo
Chrysomelidae (Coleoptera) de sa Dragonera  - Gómez-Zurita, Jesús; Sacarés, Antoni; Petitpierre, Eduard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 129-134 - 6 p. - 
Ver registro completo
Chrysotoxum intermedium Meig. V. nigromarginata nov. var. (Insectos dípteros, Syrphidae)  - Compte Sart, Arturo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 21-24 - 4 p. - 
Ver registro completo
Cincuentenario del botánico H. Bianor  - 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 13-19 - 7 p. - 
Ver registro completo
Cita de peces no frecuentes pescados en aguas de Mallorca  - Oliver, Miguel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 45-48 - 4 p. - 
Ver registro completo
Citas y capturas ornitológicas en Mallorca en el primer semestre de 1971  - Mayol, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1970, n. 16, pp. 5-6 - 2 p. - 
Ver registro completo
Cites noves o interessants de Chrysomelidae (Coleoptera) de les Illes Balears  - Sacarés, Antoni; Petitpierre, Eduard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 135-141 - 7 p. - 
Ver registro completo
Cixius (Ceratoxicius) pallipes Fieber, 1876 (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Fulgoromorpha: Cixiidae): first record for Spain  - Vadell, Mateo; Hoch, Hannelore
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 52, pp. 123-128 - 6 p. - 
Ver registro completo
Cnidarios de una laguna costera de la Isla de Mallorca  - Barangé, M.; Gili, Josep Maria
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 45-55 - 11 p. - 
Ver registro completo
Coastal meroplanktonic larval stages of peninsula de Llevant natural reserve determined with light traps  - Tor, Ariadna; Deudero, Salud; Carbonell, Aina; Goñi, Raquel; Stobart, Ben
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 193-202 - 10 p. - 
Ver registro completo
Colaphellus sophiae (Schaller), nuevo género y nueva especie para la fauna ibero-balear (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae)  - Petitpierre, Eduard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 137-140 - 4 p. - 
Ver registro completo
Coleópteros de las Islas Chafarinas (N Africa, Mediterráneo Occidental): catálogo faunístico e implicaciones biogeográficas  - Palmer, Miquel; Pons, Guillem X.; Alonso-Zarazaga, Miguel Ángel; Bellés, Xavier; Ferrer, Joan de; Ferrer, Julio; Outerelo, Raimundo; Petitpierre, Eduard; Plata, Paulino; Ruiz, José Luis; Sánchez-Ruiz, Manuel; Vázquez, Xavier A.; Vives, Eduard; Vives, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 147-166 - 20 p. - 
Ver registro completo
Coleópteros de las Pitiusas. Baleares Occidentales (Adephaga aquatica)  - Lagar, Ángel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 31-35 - 5 p. - 
Ver registro completo
Common spiny lobster (Palinurus elephas Fabricius 1787) fisheries in the western Mediterranean: A comparison of Spanish and Tunisian fisheries  - Quetglas, Antoni; Gaamour, Adel; Reñones, Olga; Missaoui, Hechmi; Zarrouk, Tijani; Elabed, Amor; Goñi, Raquel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 63-80 - 18 p. - 
Ver registro completo
Compilació cartogràfica dels hábitats marins de Mallorca  - Del Valle, Laura; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 62, pp. 73-101 - 29 p. - 
Ver registro completo
Composició i textura dels sediments de platja del litoral mallorquí  - Jaume, Carme; Fornós, Joan Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 93-110 - 18 p. - 
Ver registro completo
Composición cualitativa del fitoplancton de los embalses de Cúber y Gorg Blau (Serra de Tramuntana, Mallorca). I. Cyanophyta y Dinophyta  - Bennasar, G.; Frau, C; Garcia, L.; Gómez, M.; Moyà, Gabriel; Ramon, Cristina
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 87-98 - 12 p. - 
Ver registro completo
Comunitat dels fons d'arenes fines de la platja de Palma (Mallorca, Illes Balears)  - Valencia, José María; Massutí, Enrique
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 31-35 - 5 p. - 
Ver registro completo
Comunitats de garriga de la Serra de Llevant de Mallorca. Característiques ecològiques de les espècies més representatives - Morey, M.; Gil, A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1983, n. 27, pp. 39-63 - 25 p. - 
Ver registro completo
Conducta de algunos crudos y derivados del petróleo derramados en arena de playa de Baleares  - Bergueiro López, José Ramón; Domínguez, F.; Morales, N.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 279-286 - 8 p. - 
Ver registro completo
Consecuencias aerodinámicas que se deducen de la biometría de la Pardela balear (Puffinus mauretanicus)  - Meseguer, José; Perez, Ángel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 81-87 - 7 p. - 
Ver registro completo
Conservation approach of a front dune system through the study of its blowouts (Cala Agulla, Mallorca)  - Mir-Gual, Miquel; Pons, Guillem Xavier; Gelabert, Bernadí; Martín Prieto, José Ángel; Rodriguez-Perea, Antonio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 79-103 - 25 p. - 
Ver registro completo
Consideraciones acerca de la masticación en los Lepóridos a propósito de un conejo con largos incisivos no funcionales  - Adrover, Rafael; Sacarès i Mulet, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1968, n. 14, pp. 27-38 - 12 p. - 
Ver registro completo
Consideraciones biocenóticas sobre la nematofauna edáfica de la Cordillera central y provincia de Salamanca  - Palomo, Alejandro
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 202-219 - 18 p. - 
Ver registro completo
Consideraciones ecológicas y biogeográficas del género Argiope (Arachnida, Araneae) en las Islas Columbretes (Castellón, España)  - Castilla, Aurora M.; Pons, Guillem X.; Escobar, José Vicente
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 101-110 - 10 p. - 
Ver registro completo
Consideraciones respecto a la adscripción de matorrales baleares endémicos de tipo frigánico, a los hábitats de interés comunitario (HIC) 4090, 5320 y 5430  - Llop Sureda, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 62, pp. 51-72 - 22 p. - 
Ver registro completo
Consideraciones sobre los mecanismos de fosilización de la "Cova de Sa Bassa Blanca" y su paralelismo con formaciones marinas del Cuaternario  - Ginés, Àngel; Ginés, Joaquín
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, n. 19, pp. 11-28 - 18 p. - 
Ver registro completo
Conspecific eggs and hatchlings in the diet of the insular lizard Podarcis hispanica atrata  - Castilla, Aurora M.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 121-129 - 9 p. - 
Ver registro completo
Contribució al coneixement de la flora i fauna del fons marí de Cala Rafeubetx (SW de Mallorca, Illes Balears)  - Barceló, Rafel; Flexas, Jaume; Gulías, Javier; Moreno, Josep Lluís
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 15-26 - 12 p. - 
Ver registro completo
Contribució al coneixement de Speonomus eseranus Lagar, 1974 (Cholevidae, Leptodirinae) i descripció del subgènere Naspunius nov  - Fresneda, Xavier; Hernando, Carles; Lagar, Ángel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 109-116 - 8 p. - 
Ver registro completo
Contribució al coneixement deIs mol-Iuscs associats a praderies de Caulerpals a Mallorca  - Box, Antonio; Deudero, Salud; Pons, Guillem X.; Blanco, Andreu; Sarriera, Piluca; Cabanellas-Rebodero, Miguel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 115-125 - 11 p. - 
Ver registro completo
Contribución a la caracterización cetológica del Mar Balear  - Brotons, José María
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 47-58 - 12 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento citogenético de los Cyrtonus: Fórmula cromosómica y sistema de la determinación del sexo en C. majoricensis Breit y C. dufouri Duf. (Coleoptera: Chrysomelidae) - Petitpierre, Eduard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 41-46 - 6 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento de la distribución de la familia Cypraeidae (Mollusca: Gastropoda) en las Islas Baleares  - Bosch, Mateo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 33-39 - 7 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento de la fauna fósil del Carbonífero de Menorca  - Llabrés, Ana; Escandell, G.; Escandell, R.; Escandell, A.; Fernández, Miquel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, n. 24, pp. 93-96 - 4 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento de la fauna ictiológica del Neógeno catalano balear  - Bauzà Rullàn, Juan; Plans, Jorge
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1973, n. 18, pp. 72-131 - 60 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento de la Ictiología fósil de España  - Bauzà Rullàn, Juan; Gómez, J.E.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 63-74 - 12 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento de la ictiología fósil de España  - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 115-138 - 24 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento de la mineralización de las aguas de los embalses de Cúber y Gorg Blau y de sus principales aportes  - Moyà, Gabriel; Ramon, Guillermo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, n. 25, pp. 21-30 - 10 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento de la morfología y estructura de las "estetas" (Mollusca, Polyplacophora)  - Castelló, Francisco
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, n. 19, pp. 75-88 - 14 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento de los foraminíferos que sirven de alimento a las holoturias  - Mateu Vicens, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1968, n. 14, pp. 5-25 - 17 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento de los pulgones (Hom. Aphidoidea) de las Islas Baleares. I. Introducción y afidofauna de Mallorca - Seco Fernández, María Victoria; Mier Durante, Milagros Pilar
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, n. 30, pp. 5-17 - 13 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento del buitre negro (Aegypius monachus) en Mallorca  - Mayol, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 150-178 - 29 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento del género Henrotius  - Bellés, Xavier
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1975, n. 21, pp. 131-145 - 15 p. - 
Ver registro completo
Contribución al conocimiento del género Patella Linné 1758, en la isla de Mallorca  - Bosch, Mateo; Moreno, I.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, n. 30, pp. 127-135 - 9 p. - 
Ver registro completo
Contribución al estudio de la flora balear  - Llorens, Antoni; Llorens, Lleonard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1972, n. 17, pp. 51-54 - 4 p. - 
Ver registro completo
Contribución al estudio de la flora micetológica de Mallorca  - Orell Casasnovas, Jerónimo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, n. 7, pp. 69-74 - 6 p. - 
Ver registro completo
Contribución al estudio de la ictiofauna de la zona explotada por las barcas de pesca de Blanes (Mar Catalana)  - Matallanas, Jesús
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, pp. 127-145 - 19 p. - 
Ver registro completo
Contribución al estudio de los dípteros malacófagos (Sciomyzidae) de la península ibérica, Baleares y Canarias  - Leclercq, M.; Báez, M.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1980, n. 24, pp. 49-54 - 6 p. - 
Ver registro completo
Contribuciones a la geología de Mallorca  - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, n. 7, pp. 31-36 - 6 p. - 
Ver registro completo
Contribuciones a la paleontología de Baleares  - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1966, n. 12, pp. 133-138 - 6 p. - 
Ver registro completo
Contribuciones a la paleontología de Mallorca  - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1958, n. 4, pp. 65-74 - 11 p. - 
Ver registro completo
Contribuciones a la paleontología de Mallorca  - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, n. 25, pp. 7-19 - 13 p. - 
Ver registro completo
Contribuciones a la paleontología del Cretácico de Mallorca  - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1966, n. 12, pp. 115-131 - 14 p. - 
Ver registro completo
Contribuciones al conocimiento de la fauna ictiológica fósil de España  - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1955, n. 1, pp. 71-80 - 10 p. - 
Ver registro completo
Contribuciones al conocimiento de la ictiología fósil de Mallorca  - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1961, n. 7, pp. 39-43 - 5 p. - 
Ver registro completo
Contribuciones al conocimiento de la ictiología fósil de Mallorca  - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 93-102 - 7 p. - 
Ver registro completo
Contribuciones al conocimiento de los otolitos de peces actuales y fósiles de Mallorca  - Bauzà Rullàn, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 103-113 - 11 p. - 
Ver registro completo
Contribution a la connaissance de l'ultrastructure de la carapace des foraminifères planctoniques et benthoniques. Etude faite au microscope de balayage  - Mateu, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1975, n. 21, pp. 146-153 - 8 p. - 
Ver registro completo
Crisomèlids, una font d'inspiració  - Jolivet, Pierre
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 9-13 - 5 p. - 
Ver registro completo
Cuantificación mediante HPLC del contenido en flavonoides de Hypericum balearicum L. (Guttiferae)  - Tarmidi, Aziza; Cabot, Catalina; Sibole, John V.; Alorda, Maria; Bennàssar, Antoni; Llorens, Lleonard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 95-101 - 7 p. - 
Ver registro completo
Cymatium (Monoplex) trigonum (Gmelin, 1791), Gastropoda Tonnoidea, nuevo registro de fauna 'senegalesa' en el OIS 5e de la isla de Mallorca (Islas Baleares, España)  - Juárez, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 129-136 - 8 p. - 
Ver registro completo