Examina


A case of melanism in a population of the insular lizard Podarcis hispanica atrata  - Castilla, Aurora M.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 175-179 - 5 p. - 
Ver registro completo
A comparative dietary study of Cattle Egrets ( Bubulcus ibis ) and Little Egrets ( Egretta garzetta ) in S'Albufera Natural Park, Mallorca  - Salazar, Rosie Diane; Riddiford, Nick J.; Vicens, Pere
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 153-162 - 10 p. - 
Ver registro completo
A la memoria del Profesor Paul Fallot  - Colom, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1960, n. 6, pp. 3-6 - 4 p. - 
Ver registro completo
A methodology for the evaluation of the biodiversity interest present in three terrestrial ecosystems in the Palma beach system  - Khan, Zeeba; Traveset, Anna
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 25-42 - 18 p. - 
Ver registro completo
A new species of the genus Oestophora Hesse 1907 (Gastropoda: Pulmonata: Helicodontidae) from the Upper Pleistocene of Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranean)  - Quintana, Josep; Vicens, Damià; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 51-58 - 8 p. - 
Ver registro completo
About the origin of the northern hemisphere Pacific arcs  - Gelabert, Bernadí; Sàbat, Francesc; Rodríguez-Perea, Antonio; Fornós, Joan Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 119-127 - 9 p. - 
Ver registro completo
Acerca del Origanum majoricum Camb  - Marcos Pascual, A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 69-70 - 2 p. - 
Ver registro completo
Actocetor margaritatus (Wiedemann, 1830): nuevo género y especie para Europa (Diptera, Ephydridae) - Carles-Tolrà, Miguel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 183-184 - 2 p. - 
Ver registro completo
Actualització dels registres de proliferacions algals nocives (PANs) a les aigües costaneres de les Illes Balears com a suport per a l’aplicació de la Directiva Marc Europea de l’Aigua  - Puigserver, Margalida; Moyà, Gabriel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 27-44 - 18 p. - 
Ver registro completo
Addicions a la fauna d'invertebrats bentònics marins de l'Arxipèlag de Cabrera (Illes Balears, Mediterrània Occidental)  - Ballesteros, Enric
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, n. 41, pp. 41-48 - 8 p. - 
Ver registro completo
Adiciones a la fauna de anélidos poliquetos de las costas ibéricas  - Sardà, Rafael
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 123-133 - 11 p. - 
Ver registro completo
Adiciones a la flora briológica balear. Tres especies de Fissidens nuevas para la isla de Mallorca  - Casas de Puig, C.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1958, n. 4, pp. 63-64 - 2 p. - 
Ver registro completo
Adiciones y rectificaciones a la fauna malacológica terrestre y de agua dulce de las Baleares  - Gasull, Luis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1969, n. 15, pp. 59-73 - 15 p. - 
Ver registro completo
Agrobiodiversitat, erosió genètica i transició agroecològica Editorial on Line - Pol Salom, Andreu
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 9-16 - 8 p. - 
Ver registro completo
Aislamiento geográfico y aislamiento ecológico en las comunidades de gasterópodos de duna. El ejemplo de Cerdeña - Sacchi, C.F.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 117-140 - 24 p. - 
Ver registro completo
Al Pare Francesc Bonafé "in memoriam"  - Junta Publicacions
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 232-233 - 2 p. - 
Ver registro completo
Algal mats, estromatogels i estromatolits: una relíquia a conservar - Margalef, Ramon
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 11-15 - 5 p. - 
Ver registro completo
Algunas consideraciones sobre los embiópteros de Mallorca y, en especial, sobre el género Haploembia Verh  - Palau i Camps, Josep M.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 23-25 - 3 p. - 
Ver registro completo
Algunos moluscos terrestres y de agua dulce  - Gasull, Luis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1963, n. 9, pp. 3-80 - 78 p. - 
Ver registro completo
Algunos moluscos terrestres y de agua dulce  - Gasull, Luis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1963, n. 9, pp. 81-82 - 2 p. - 
Ver registro completo
Algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Baleares  - Gasull, Luis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1965, n. 11, pp. 7-161 - 155 p. - 
Ver registro completo
Alguns Pteridòfits interessants dels camps marjats de la serra de Tramuntana (Mallorca)  - Alomar, Guillem; Reynés, Antoni; Ferrer, Isabel; Rodríguez, Raquel; Mus, Maurici
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 99-104 - 6 p. - 
Ver registro completo
Alimentación de la Lechuza Común (Tyto alba) en Menorca  - Pablo, Felix de
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 15-26 - 12 p. - 
Ver registro completo
Alimentación de los juveniles de Liza aurata (Risso) en la Albufera des Grau (Isla de Menorca, Baleares)  - Cardona, Lluís; Castelló, Francisco
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 159-168 - 10 p. - 
Ver registro completo
Alteracions antròpiques en els boscos de Pinus halepensis Mill. dels sistemes dunars de Mallorca  - Mir-Gual, Miquel; Fraga, Pere; Pons, Guillem X.; Roig-Munar, Francesc X.; Martín Prieto, José Ángel; Rodríguez-Perea, Antonio; Brunet, Pere J.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 133-151 - 20 p. - 
Ver registro completo
Alts nivells de contaminants organoclorats als túnids Thunnus thynnus i Thunnus alalunga a aigües de les Illes Balears  - Deudero, Salud; Alós, Josep; Calvo, Mònica; Caixach, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 33-38 - 6 p. - 
Ver registro completo
Amfípodes associats a comunitats algals i detritus amb presència de l‘alga invasora Lophocladia lallemandii al Parc Natural de sa Dragonera (Illes Balears)  - Rodriguez, Carlos; Box, Antonio; Deudero, Salud; Guerra-García, José M.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 203-220 - 18 p. - 
Ver registro completo
Ammonites du Crétacé inférieur de Majorque (Baléares). 1er. partie: Lytoceratina et Aptychi  - Wiedmann, Jost
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1962, n. 8, pp. 3-76 - 74 p. - 
Ver registro completo
Ammonites du Crétacé inferieur de Majorque (Baléares). 2e. Partie: Phylloceratina  - Wiedmann, Jost
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1967, n. 13, pp. 3-61 - 61 p. - 
Ver registro completo
Amphimallon menorcanum Reitter, 1902, nouveau synonyme de Rhizotrogus pallidipennis Blanchard, 1850 (Coleoptera, Melolonthidae)  - Montreuil, Olivier
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 147-149 - 3 p. - 
Ver registro completo
An attempt to determine variability of RNA/DNA ratios during Dicentrarchus labrax larval development  - Iglesias, Magdalena; Morales, Beatriz; Massutí, Sofía; Busquets, Xavier
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 15-20 - 6 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi d'ADN mitocondrial de cinc espècies de quiròpters de les Illes Balears  - Amengual, Blanca; López-Roig, Marc; Mas, Oliver; González, Javier; Serra-Cobo, Jordi
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 269-277 - 9 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi de la intrusió marina derivada de l’extracció d’aigua per a l’abastament urbà a Ciutadella (Menorca, Illes Balears, Mediterrània Occidental)  - Rodríguez-Florit, Agustí; Menció, Anna; Brusi, David
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 55, pp. 123-138 - 16 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi de la mortalitat de vertebrats a les carreteres de Menorca  - Roig-Munar, Francesc X.; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 55, pp. 75-98 - 24 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi de la sinistralitat de l’Òliba, Tyto alba (Scopoli, 1769), a l´illa de Mallorca  - Gayà, Cristina; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 91-111 - 21 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi de la variació espacio-temporal de la foredune i la línia de costa del sistema dunar de Cala Torta (1956-2012)  - Garau, Marina
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 179-192 - 14 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi de les causes accidentals de mortalitat de rapinyaires a Mallorca des del 2004 al 2016  - Monserrat, B.; Pons, G.X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 60, pp. 149-169 - 21 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi dels aspectes socials de la caça a Mallorca: distribució territorial, anàlisi per edats i gèneres, tipologies de llicències i comparatives  - Barceló, A.; Seguí B.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 60, pp. 65-89 - 25 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi diacrònica (1956-2010) de la fletxa litoral de El Rompido (Huelva) a través de SIG: afecció antròpica en la seva evolució morfosedimentària  - Mestre-Runge, Cristian; Pieras-Sagardoy, Javier; Rosselló-Melis Rafel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, n. 59, pp. 129-145 - 17 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi espacio-temporal de la línia de costa i del foredune del sistema dunar de Sa Canova d’Artà (Mallorca)  - Rosselló, J.R.; Mir-Gual, M.; Martín-Prieto, J.A.; Pons, G.X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 60, pp. 23-49 - 27 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi històrica dels 50 volums del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears  - Fornós, Joan Josep; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 133-208 - 76 p. - 
Ver registro completo
Análisis de la contaminación fecal en el lamelibranquio Venus verrucosa en el Puerto de Mahón  - Payeras, Tomeu
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, p. 163-165 - 3 p. - 
Ver registro completo
Annotazioni sui Litoborini Antoine della Sardegna (Coleoptera: Tenebrionidae, Opatrinae)  - Leo, Piero
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 133-142 - 10 p. - 
Ver registro completo
Anomalías en la simetría de los Asteroidea (Echinodermata). Casos observados en aguas de Mallorca - Munar, Jaime
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 59-66 - 8 p. - 
Ver registro completo
Anotaciones a la flora balear  - Llorens, Lleonard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1972, n. 17, pp. 55-62 - 8 p. - 
Ver registro completo
Antoni Llull Gilet (1955 - 2020) : In Memoriam  - Pons, Guillem X.; Caldentey, Biel; Orfila, Francina; Aguiló, Isabel; Escandell, Isabel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2020, n. 63, pp. 209-214 - 6 p. - 
Ver registro completo
Aportació a la flora orquidiòfila de les Illes Balears  - Alomar, Gabriel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 269-273 - 5 p. - 
Ver registro completo
Aportación a la flora briológica Balear. Hepáticas de Mallorca  - Casas de Puig, C.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 63-67 - 5 p. - 
Ver registro completo
Aportación al conocimiento de la mineralización de las aguas de la Albufera de Alcúdia (Mallorca). Intento de clasificación - Martínez-Taberner, Antoni; Moyà, Gabriel; Ramon, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1985, n. 29, pp. 87-108 - 22 p. - 
Ver registro completo
Aportación al estudio fenológico de las algas de la Isla de Mallorca  - Gómez-Garreta, Amelia; Ribera, Maria Antònia; Seoane Camba, Juan Antonio
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 37-62 - 26 p. - 
Ver registro completo
Aportación de nuevas especies a la flora micológica de la Isla de Mallorca  - Siquier, Josep Lleonard; Constantino, Carles
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 157-167 - 11 p. - 
Ver registro completo
Aportación de nuevas especies a la flora micológica de la isla de Mallorca, I y II  - Constantino, Carles; Siquier, Josep Lleonard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 93-103 - 11 p. - 
Ver registro completo
Aportaciones a la paleontología del Lias de Menorca  - Llompart, C.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, pp. 87-116 - 30 p. - 
Ver registro completo
Aportaciones al conocimiento de la Timarcha balearica Gory  - Compte Sart, Arturo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 37-40 - 4 p. - 
Ver registro completo
Aportaciones al conocimiento de los quilópodos (Chilopoda; Geophilomorpha) de la Serra de na Burguesa (Mallorca, Islas Baleares)  - Vadell, Mateo; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 169-182 - 14 p. - 
Ver registro completo
Aportacions al coneixement del Neogen postorogènic de la cubeta sedimentària de Campos (Mallorca, Illes Balears, Mediterrània occidental)  - Mas, Guillem; Fornós, Joan Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 67-81 - 15 p. - 
Ver registro completo
Aportacions al coneixement geomòrfic de l'illa de sa Dragonera (Illes Balears, Mediterrània occidental)  - Balaguer, Pau
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 125-136 - 12 p. - 
Ver registro completo
Appunti sui Ragni (Arachnida, Araneae) della costa orientale di Eivissa (Ibiza), con la descrizione di una nuova specie: Cyclosa groppalii Pesarini (Araneidae)  - Groppali, Riccardo; Guerci, Paola; Pesarini, Carlo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, n. 41, pp. 65-74 - 10 p. - 
Ver registro completo
Appunti sui Ragni (Arachnida, Araneae) della costa sud-orientale di Menorca (Isole Baleari)  - Groppali, Riccardo; Pesarini, Carlo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 65-72 - 8 p. - 
Ver registro completo
Aproximació a la flora vascular del Colomer de Formentor (Mallorca, Illes Balears)  - Alomar, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2020, n. 63, pp. 35-51 - 18 p. - 
Ver registro completo
Aproximació al coneixement dels processos de sedimentació a l’embassament del Gorg Blau, Serra de Tramuntana (Mallorca)  - Fornós, Joan Josep; Forteza, Vicenç; Crespí, Damià
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 65-77 - 13 p. - 
Ver registro completo
Aproximació al Neogen de Santa Eugènia (Mallorca, Illes Balears, Mediterrània occidental)  - Morey, Bernat; Mas, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 99-122 - 24 p. - 
Ver registro completo
Aproximación a los yacimientos de vertebrados del Mio-Pleistoceno de la isla de Menorca  - Quintana, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, n. 41, pp. 101-117 - 17 p. - 
Ver registro completo
Àrea de sòl i mar protegida per una regulació legal a l’illa de Mallorca  - Balaguer, Pau; Carreras, David; Diedrich, Amy; Espeja, Sandra; Bardolet, Marcial; Tintoré, Joaquín
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2013, n. 56, pp. 177-198 - 22 p. - 
Ver registro completo
Armadillidium album, un isòpode terrestre nou per a la fauna balear (Isopoda, Crinocheta, Armadillidiidae)  - García, Lluc; Gross, Angelo; Riddiford, Nick
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 91-94 - 4 p. - 
Ver registro completo
Armadillidium nahumi n. sp. (Crustacea: Oniscidea: Armadillidiidae), a new terrestrial isopod from catalan Pre-Pyrenees (Iberian Peninsula)  - García, Lluc
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2020, n. 63, pp. 89-96 - 8 p. - 
Ver registro completo
Artròpodes de s'Albufera de Mallorca: Arachnida, Araneae - Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 91-98 - 8 p. - 
Ver registro completo
Aspectes mineralògics i texturals de la pols procedent de les pluges de fang a les Illes Balears: la seva importància en alguns processos geològics recents - Fornós, Joan Josep; Crespí, Damià; Fiol, Lluís A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 113-122 - 10 p. - 
Ver registro completo
Aspectos del plancton de la Bahía de Palma en 1982  - Jansà Clar, Xavier; Carbonell, Aina
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 93-113 - 21 p. - 
Ver registro completo
Assaig de quantificació de la pèrdua del Valor dels Servéis dels Ecosistemes (VSE) degut als incendis forestals: exemple pilot de la Serra de Tramuntana (Mallorca, Illes Balears)  - Balaguer, Pau; Galán, Yacob; Sardà, Rafael
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 203-225 - 23 p. - 
Ver registro completo
Asteia inanis Lyneborg, 1969: new record to the Balearic Islands (Spain) (Diptera, Asteiidae) - Carles-Tolrà, Miguel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 181-182 - 2 p. - 
Ver registro completo
Atles dels rèptils i amfibis de l'illa d'Eivissa (Illes Pitiüses)  - Palerm, Joan Carles
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 17-25 - 9 p. - 
Ver registro completo
Avaluació de la percepció de la societat mallorquina sobre el valors ecològics i econòmics dels prats de l'angiosperma marina Posidonia oceanica (L. Delile)  - Medina, Francisco Javier; Terrados, Jorge; Tábara-Villalba, J. David
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 111-122 - 12 p. - 
Ver registro completo
Avenc des Cocons. Contribución al estudio de las cavidades del Coll den Pastor (Fornalutx) - Ginés, Àngel; Ginés, Joaquín
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1970, n. 16, pp. 7-18 - 11 p. - 
Ver registro completo
Aves que desaparecen de Mallorca  - Colom, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 19-25 - 7 p. - 
Ver registro completo
Avifauna fòssil del jaciment plistoholocènic de la Cova des Moro (Manacor, Mallorca)  - Seguí, Bartomeu
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 71-89 - 19 p. - 
Ver registro completo