Examina


Tabella di classificazione degli embiotteri delle isole Baleari ivi comprese tutte le specie finora note per l'Europa meridionale  - Stefani, Renzo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 3-5 - 3 p. - 
Ver registro completo
Tamarix boveana (Tamaricaceae) et Bowlesia incana (Apiaceae) à Mallorca  - Sotiaux, A.; Sotiaux, O.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, n. 25, pp. 175-177 - 3 p. - 
Ver registro completo
Targionia lorbeeriana K. Mull. en Mallorca  - Casas de Puig, C.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1958, n. 4, pp. 61-62 - 2 p. - 
Ver registro completo
Taxes de sedimentació associades a l'activitat d'una piscifactoria (Badia de Fornells, Menorca)  - Fornós, Joan Josep; Forteza, Vicenç; Martínez-Taberner, Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 41-47 - 7 p. - 
Ver registro completo
Taxonomia i nomenclatura de plantes baleàriques  - Rosselló, Josep Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 153-154 - 2 p. - 
Ver registro completo
Tàxons inèdits o poc coneguts per al Pleistocè superior litoral de Mallorca (Illes Balears, Mediterrani occidental) i consideracions sobre alguns jaciments  - Juárez, Josep; Matamales-Andreu, Rafel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, n. 59, pp. 39-67 - 29 p. - 
Ver registro completo
Tectónica de gravedad en los depósitos mesozoicos, paleógenos y neógenos de Mallorca (España)  - Pomar Gomà, Luis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1975, n. 21, pp. 159-175 - 17 p. - 
Ver registro completo
Tectònica i Geologia Estructural avui  - Sàbat, Francesc
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1992, n. 35, pp. 9-16 - 8 p. - 
Ver registro completo
Telomerina levifrons Spuler (Diptera, Sphaeroceridae): nova cita per a la Mediterrània trobada a l'illa de Cabrera (Illes Balears) - Carles-Tolrà, Miguel; Traveset, Anna
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 36, pp. 57-59 - 3 p. - 
Ver registro completo
Temporals marins extrems a Formentera: caracterització i situacions sinòptiques  - Gómez-Pujol, Lluis
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 17-26 - 10 p. - 
Ver registro completo
Terrasses al·luvials i processos d’incisió durant l’Holocè: caracterització de ventalls al·luvials mitjançant models digitals d’elevacions a partir de dades LIDAR  - Pomar, Francesc; del Valle, Laura
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 57-77 - 21 p. - 
Ver registro completo
The aquatic beetles (Coleoptera) of the Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, Balearic Islands  - Riddiford, Nick J.; Foster, Garth N.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2020, n. 63, pp. 9-22 - 14 p. - 
Ver registro completo
The bat flies of the Balearic Islands (Insecta: Diptera: Nycteribiidae)  - Kock, Dieter; Quetglas, Juan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 79-83 - 5 p. - 
Ver registro completo
The effect of some factors on the helminth parasiteinfracommunities of Podarcis lizards in the Balearic Islands (Western Mediterranean)  - Roca, Vicente
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 65-76 - 12 p. - 
Ver registro completo
The invasion of Lophocladia (Rhodomelaceae, Lophotalieae) at the northern coast of Ibiza (Baleares, western Mediterranean Sea)  - Patzner, Robert A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, n. 41, pp. 75-80 - 6 p. - 
Ver registro completo
The non-marine gammarids of the Balearic Islands  - Stock, Jan H.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 17-47 - 31 p. - 
Ver registro completo
The pearl oyster Pinctada imbricata radiata (Leach, 1814) (Bivalvia: Pteriidae) reaches Minorca, Balearic Islands  - Ballesteros, Enric; Marsinyac, Eva; Bagur, Marina; Sales, Marta; Movilla, Juancho; Bolado, Ignacio; Cefalí, Maria Elena
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2020, n. 63, pp. 97-108 - 12 p. - 
Ver registro completo
Three small-scale fisheries based on the island of Majorca (NW Mediterranean)  - Iglesias, Magdalena; Massutí, Enric; Reñones, Olga; Morales-Nin, Beatriz
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 35-58 - 24 p. - 
Ver registro completo
Tomistoma cf. lusitanica (Vianna i Moraes, 1945) (Reptilia: Crocodylia) del Tortonià inferior del port de Maó (Menorca, Illes Balears)  - Mas, Guillem; Obrador, Antoni; Fernández, Miquel; Quintana, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 107-122 - 16 p. - 
Ver registro completo
Toponímia de la Mar Catalano-Balear  - Canals, Miquel; Serra, Jordi; Riba, Oriol
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 169-193 - 24 p. - 
Ver registro completo
Toposecuencias de suelos desarrollados sobre dos litologías contrastadas: calizas margosas y calizas duras  - Farrús, Edelweïss; Viete, Immaculada; Calafat, Aina; Vadell, Jaume
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 21-43 - 23 p. - 
Ver registro completo
Translocació d'ocells, una possible solució ecològicament sostenible per disminuir els danys als conreus de raïm de taula  - Vicens, Miquel Ángel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 145-153 - 9 p. - 
Ver registro completo
Troballa d'Echinogammarus sicilianus (Crustacea: Amphipoda) a les Serres de Llevant de Mallorca  - Jaume, Damià
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1991, n. 34, pp. 41-49 - 9 p. - 
Ver registro completo
Troballa de restes osteològiques de Eliomys quercinus (Mammalia, Rodentia, Gliridae) a l'Illa de Cabrera  - Alcover, Josep Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, n. 30, pp. 137-139 - 3 p. - 
Ver registro completo
Two new species of Thoracochaeta Duda from the Isle of Eivissa (Balearic Islands) (Diptera, Sphaeroceridae)  - Carles-Tolrà, Miguel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 91-96 - 6 p. - 
Ver registro completo