Examina


Quantificació de les pèrdues de sediment produïdes pels usuaris de les platges de Menorca (Illes Balears) com a factor erosiu  - Roig-Munar, Francesc X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 115-122 - 8 p. - 
Ver registro completo
Quimisme de 17 pluges de fang al terme municipal de Palma (Mallorca)  - Fiol, Lluís A.; Guijarro, José A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2013, n. 56, pp. 129-136 - 8 p. - 
Ver registro completo