Examina


Icnitas de Myotragus balearicus del yacimiento de Ses Piquetes (Santanyí, Mallorca)  - Fornós, Joan Josep; Pons-Moyà, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 135-144 - 10 p. - 
Ver registro completo
Ictiofauna del Messinià de la plataforma sedimentària de Llucmajor (Illes Balears, Mediterrània occidental). Aspectes paleoambientals  - Mas, Guillem; Fiol, Gabriel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 105-116 - 12 p. - 
Ver registro completo
Ictiofauna del Pliocè del barranc de sa Talaia (Mallorca, Illes Balears, Mediterrània Occidental). Implicacions paleoambientals  - Mas, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 43-70 - 28 p. - 
Ver registro completo
Ictiofauna del Pliocè mitjà-superior de la conca sedimentària de Palma (Mallorca, Illes Balears, Mediterrània Occidental). Implicacions paleoambientals  - Mas, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 39-61 - 23 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Karl Wilhelm Butzer (1934 - 2016) - Vicens, Damià; Pons, G.X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 60, pp. 205-210 - 6 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Alícia Bauzà van Slingerlandt (1976-2011)  - Gómez-Pujol, Lluís
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 54, pp. 225-227 - 3 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Antoni Llorens (1912-1996)  - Fiol, Lluís A.; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 251-252 - 2 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Bartomeu Barceló i Pons, geògraf (1932-2012)  - Rosselló Verger, Vicenç M.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 55, pp. 211-213 - 3 p. - 
Ver registro completo
In Memoriam Benet Mercadal (1925-1999)  - Obrador, Antoni
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 194-197 - 4 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Creus Cases i Sicart (1913-2007)  - Rosselló, José A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 285-287 - 3 p. - 
Ver registro completo
In memoriam D. Joan Cuerda Barceló (1912-2003) President d'honor de la Societat d'Història Natural de les Balears  - Vicens, Damià; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 225-234 - 10 p. - 
Ver registro completo
In memoriam D. Miquel Oliver Massutí (1912-2004)  - Grau, Antoni Maria
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 159-161 - 3 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Emili Palmer Juan  - Muntaner, Andreu
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 188 - 1 p. - 
Ver registro completo
In Memoriam Francesc Español (1907-1999)  - Palmer, Miquel; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 198-200 - 3 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Jaume Damians i Gelabert (1960-2008)  - Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 289-293 - 5 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Jeroni Orell Casasnovas (1924-1995)  - Llorens, Lleonard
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 185-187 - 3 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Joan Bauzà (1916-2004). Primer President de la Societat d'Història Natural de les Balears  - Vicens, Damià; García, Lluc
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 153-158 - 6 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Joan Josep Pericàs i Mestre (1960-2010)  - Rosselló, Josep A.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 203-209 - 8 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Joan Pons Moyà (1955-2003)  - Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 153-159 - 7 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Josep Maria Palau i Camps (1914-1996)  - Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 253-256 - 4 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Manel Vilella Tejedo (1926-2011)  - Quintana, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 54, pp. 219-223 - 5 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Oriol de Bolòs i Capdevila (1924-2007)  - Vigo, Josep
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 279-283 - 5 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Professor Ramon Margalef (1912-2004)  - Mateu, Guillem
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 163-173 - 11 p. - 
Ver registro completo
In memoriam Rafel Adrover, paleontòleg (1911-2007)  - Moyà-Solà, Salvador; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 213-218 - 6 p. - 
Ver registro completo
In Memoriam Ramón Galiana Deyà (1916-2000)  - Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 201-202 - 2 p. - 
Ver registro completo
In memoriam. Josep Maria Verd Crespí (1945 - 2018)  - Sevilla, Gabriel; Vicenc, Damià; Pons, Guillem X.; Brunet, Pere J.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 205-208 - 5 p. - 
Ver registro completo
In memoriam. Pascual Comín del Río (1941 - 2018)  - Vicens, Damià; Pons, Guillem X.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 199-203 - 5 p. - 
Ver registro completo
Incidencia de factores ambientales sobre la localización y efectividad de trampas como método de control de especies invasoras de la familia Colubridae en Ibiza  - Tur-Torres, Jordi; Colomar, Víctor; Pinya, Samuel
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 141-152 - 12 p. - 
Ver registro completo
Incidencia de la pesca accidental sobre las tortugas marinas en el Mediterráneo español  - Mayol, Joan; Muntaner Darder, Andreu; Aguilar, Ricardo
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 19-31 - 13 p. - 
Ver registro completo
Incidencia de la pesca profesional en la mortalidad del cormorán moñudo, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, en Menorca (Islas Baleares)  - Pablo, Felix de
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 47, pp. 25-30 - 6 p. - 
Ver registro completo
Ingoldian Fungi: some field and laboratory techniques - Descals, Enric
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1997, n. 40, pp. 169-221 - 53 p. - 
Ver registro completo
Insect frugivory in Juniperus phoeniceae (L.) (Cupressaceae) in Cabrera Island (Balearic Archipelago)  - Traveset, Anna; Sans, Antònia
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 143-149 - 7 p. - 
Ver registro completo
Insectos interesantes o nuevos en Mallorca  - López, Ramón
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 27-32 - 6 p. - 
Ver registro completo
Intento de nidificación de Larus audouinii de tercer año  - Aguilar, Juan Salvador; Sánchez, Juan José
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 97-99 - 3 p. - 
Ver registro completo
Interactions between lizards (Podarcis hispanica atrata) and scorpions (Buthus occitanus) in the Columbrets islands  - Castilla, Aurora M.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 38, pp. 47-50 - 4 p. - 
Ver registro completo
Interesantes datos faunísticos y biológicos de la cueva de "Sa Guitarreta" de Llucmajor  - Balcells R., E
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1968, n. 14, pp. 3-4 - 2 p. - 
Ver registro completo
Interferència entre sedimentació eòlica i al·luvial  - Pomar, Francesc; Fornós, Joan Josep; Gómez-Pujol, Lluis; Del Valle, Laura
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 58, pp. 127-157 - 31 p. - 
Ver registro completo
Introducció d'espècies de plantes a les Illes Balears per sembres agrícoles  - Cursach, Joana; Rita, Joan
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 39-48 - 10 p. - 
Ver registro completo
Introducción al estudio sedimentológico del Cuaternario continental del llano de Palma  - Verd Crespi, José María
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1972, n. 17, pp. 79-126 - 44 p. - 
Ver registro completo
Inventari bibliogràfic dels crustacis decàpodes de les Balears (Crustacea, Decapoda)  - Garcias i Font, Llorenç; Massutí Jaume, Catalina
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1987, n. 31, pp. 67-92 - 26 p. - 
Ver registro completo
Inventario espeleológico de Mallorca  - Encinas, José Antonio; Ginés, Joaquín; Trias, M.
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, n. 19, pp. 29-49 - 21 p. - 
Ver registro completo
Isópodos terrestres (Isopoda, Oniscidea) de las Islas Chafarinas (N Africa, Mediterráneo Occidental)  - Pons, Guillem X.; Palmer, Miquel; García, Lluc
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 139-146 - 8 p. - 
Ver registro completo