Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Regalisme i antiregalisme a la Menorca angloespanyola del segle XVIII
Autor/es Quintana Petrus, Josep Maria
Matèries en català: Dret
Matèries en castellà: Derecho
Matèries en anglès: Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2017, t018, pp. 451-463
Identificador:  2254-2515
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess