Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Discurs de resposta al d'ingrés de l'il·lustríssim sr. Joan Oliver Araujo a la Reial Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de les Illes Balears
Autor/es Quintana Petrus, Josep Maria
Matèries en català: Representació proporcional -- Espanya ; Eleccions -- Espanya ; La Reial Académia de Legislació i Jurisprudencia de les Illes Balears -- Recull d'escrits ; Dret
Matèries en castellà: Representación proporcional -- España ; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Elecciones
Matèries en anglès: Proportional representation -- Spain -- Balearic Islands ; Elections -- Spain ; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de les Illes Balears -- Literary collections ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2017, t018, pp. 151-158
Identificador:  2254-2515
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess