Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Discurso de apertura del curso académico 2016-2017Las bodas de plata no celebradas de la Compilación Civil de las lles Balears de 1990
Autor/es Masot Miquel, Miguel
Matèries en català: Dret Civil -- Illes Balears ; Dret
Matèries en castellà: Derecho civil -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Civil law -- Spain -- Baleric Islands ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2017, t018, pp. 35-92
Identificador:  2254-2515
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess