Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Mesa de debate sobre "Las recientes reformas del proceso penal"
Autor/es Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares
Matèries en català: Dret penal ; Dret
Matèries en anglès: Criminal law ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2016, t017, pp.197-198
Identificador:  2254-2515
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess