Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Comisión académica de Derecho Público
Autor/es Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares
Matèries en català: Dret públic ; Dret
Matèries en anglès: Public law ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2015, t016, pp. 317-320
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.16.317
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess