Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Cultura arbitral
Autor/es Ros Sánchez, Lorenzo
Matèries en català: Arbitratge i laude ; Dret
Matèries en anglès: Arbitration and award ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2015, t016, pp. 273-278
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.16.273
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess