Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Ética jurídica: notariado
Autor/es Ferrer Pons, Jaime
Matèries en català: Ètica ; Dret
Matèries en anglès: Ethics ; Law
Abstract:  Abstract not available
Font:  Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares 2015, t016, pp. 263-270
Identificador:  doi: 10.3306/BOAJULEB.16.263
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess